NATO švenčia 74-ąsias metines

NATO diena Aljanso sostinėse minima balandžio 4 d. per NATO steigimo dokumento – Vašingtono sutarties – pasirašymo 1949-aisias metines

„Nord Stream“ ataka: Rusijos pėdsakai

Likus kelioms dienoms iki trijų „Nord Stream“ vamzdžių sprogimo, toje vietoje veikė Rusijos kariniai laivai, tarp jų ir Kaliningrado dalinio povandeninis laivas, rašo vokiečių t-online leidinys

Užuojauta Rimantui Gasparavičiui

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui LKKSS VAS KAM būrio nariui Rimantui Gasparavičiui dėl žmonos Ramunės mirties