A. A. Vytautas Balsys-Uosis

2019 m. kovo 18  d. Amžinybėn iškeliavo Lietuvos partizaninio judėjimo dalyvis, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos štabo viršininkas, dimisijos majoras Vytautas Balsys – Uosis

Vilniaus įgulos karininkų ramovė kviečia

kovo 15 d. 17:00 į „Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto“ 40-mečio įsteigimo paminėjimą, kovo 16 d. 16:00 į  muzikos ir poezijos popietę, kovo 22 d. 18:00 į Vytauto Leščinsko knygos „Vampyras iš 33-iosios palatos“ pristatymą