Vasario 16-oji 1988-aisiais

Vasario 16-ąją švenčiame, sveikiname vieni kitus.  Lyg taip ir buvo visą laiką. Sovietmečiu taip nebuvo. Šią datą paminėdavo disidentai. Bet kai sukako 70 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, – o tai buvo 1988 metais, – daugelis lietuvių tai paminėjo.

A.A. partizanas Jonas Čeponis

2019 m. gruodžio 25 d.  eidamas 95-uosius metus Amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, partizanas, dim. plk. Jonas Čeponis  (slap.Vaidila, Vaidevutis)

2019-03-11Iškilmingame minėjime Seime. J.Kalinsko (15min) nuotr.

Laisvės premija skirta LKKSS garbės nariui

Gruodžio 5 d. Seimas, vadovaudamasis Laisvės premijų komisijos sprendimu, nutarė 2019 metų Laisvės premiją paskirti Laisvės kovų dalyviui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Albinui Kentrai.