2018-11-23 Valdovų rūmuose. A.Pliadžio nuotr.

Metams baigiantis sveikiname LKKSS VAS narius

Marijų BIZEVIČIŲ, Darių PAŠUKONĮ, Antaną SPĖČIŲ, apdovanotus Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Valdą ADAMKŲ, Rasą JUKNEVIČIENĘ, Vytautą LANDSBERGĮ,  dim. gen. ltn. Arvydą POCIŲ, apdovanotus Lietuvos kariuomenės medaliu „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“

Pagerbtas žuvusiųjų ir mirusiųjų atminimas

Kiekvienais metais Visų Šventųjų dieną Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus nariai pagerbia Nepriklausomybės kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę žuvusius karius savanorius