Pagerbtas žuvusiųjų ir mirusiųjų atminimas

Kiekvienais metais Visų Šventųjų dieną Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus nariai pagerbia Nepriklausomybės kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę žuvusius karius savanorius

Nauja LKKSS VAS nario knyga

Knygos „Nematomuose apkasuose“ pasirodymo proga žurnalo „Karys“ vyr. redaktorius Darius Varanavičius pakalbino jos autorių – Lietuvos Respublikos ambasadorių Rumunijoje dim. gen. ltn. A. Pocių.