Minime Nepriklausomybės kovų 100-metį

Gegužės 18 d. Panevėžyje, gegužės 19 d. Anykščiuose bus minimas tų miestų išvadavimas nuo bolševikų, gegužės 24 d.  Kurkliuose (Anykščių raj. saviv.) bus prisiminta Kurklių – Panevėžio operacija, gegužės 26 d. Pakalniuose ir Leliūnuose (Utenos raj. sav.) bus pagerti kovose žuvę savanoriai

2019-04-06 Žaslių kautynėms – 100. Žygis Žasliai–Paltininkai–Dalinonys–Guronys–Žasliai.V. Budvyčio nuotr.

Iškilmingai paminėtas Žaslių kautynių šimtmetis

Žaslių kautynės – 1919 m. balandžio 2–8 d. Strošiūnų, Pajautiškių, Guronių, Žaslių geležinkelio stoties ir Žaslių miestelio apylinkėse tarp Lietuvos ir Sovietų Rusijos karinių pajėgų vykusios kautynės