2019-09-29 Ariogaloje. V.Ačienės nuotr.

Pagerbti Ariogalos valsčiaus savanoriai

Pažymint Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metus, rugsėjo 29-ąją Ariogaloje buvo atidengtos atminimo lentos iš Ariogalos valsčiaus kilusiems, gyvenusiems ar palaidotiems Vyties Kryžiaus kavalieriams ir 1919–1920 metų savanoriams.

Pagerbti Kiauklių savanoriai

Rugsėjo 22 d. Kiaukliuose (Širvintų raj. sav.)  ant švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventoriaus sienos buvo atidengta ir pašventinta atminimo lenta Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoriams

Minime Nepriklausomybės kovų 100-metį

Gegužės 18 d. Panevėžyje, gegužės 19 d. Anykščiuose bus minimas tų miestų išvadavimas nuo bolševikų, gegužės 24 d.  Kurkliuose (Anykščių raj. saviv.) bus prisiminta Kurklių – Panevėžio operacija, gegužės 26 d. Pakalniuose ir Leliūnuose (Utenos raj. sav.) bus pagerti kovose žuvę savanoriai