Padėka už skirtą 2 proc. paramą LKKSS VAS

Nuoširdi padėka visiems, kurie pasitiki VAS valdybos vykdoma veikla ir skiria savo 2 proc. (arba bent 1 proc.) sumokėto pajamų mokesčio, kaip paramą kariuomenės kūrėjams savanoriams pagal LR labdaros ir paramos įstatymą. 2015-11-06 Valstybinė mokesčių inspekcija į VAS sąskaitą pervedė  542.92 eur. Priminsiu, kad 2014 m. VMI pervedė 487,43 eur (1683 Lt), o 2013 m.  613,99 eur (2120 Lt) į VAS sąskaitą. Ši jūsų […]

KASP įkūrimo šventei artėjant

2016 m. sausio 17 d. Krašto apsaugos savanorių pajėgos švęs 25-asias pajėgų įkūrimo metines. LKKSS VAS nariai, kariuomenės savanoriai kūrėjai kviečiami, kaip ir kiekvienais metais, dalyvauti šiame renginyje. Daugiau informacijos sužinosite paspaudę žinutės pavadinimą.

2016 m. šaukimo į karo tarnybą stebėjimas

LKKSS VAS nariams siūloma 2016 m. sausio 7 d. Krašto apsaugos ministerijoje stebėti šaukimo sąrašo sudarymą. Kaip ir šiemet, kitais metais devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliks 3 tūkst. jaunuolių. Prašau informuoti VAS valdybos pirmininką apie pageidavimą stebėti iki 2015 m. lapkričio 17 d. (antradienio). Daugiau informacijos apie stebėjimą sužinosite paspaudę žinutės pavadinimą.

LKKSS VAS valdybos padėka

2015 m. lapkričio 9 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Ramovėje oficialiai ir iškilmingai buvo įteikta LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdybos padėka. „Už garbingą Lietuvos kariuomenės istorijos propagavimą žurnale „Savaitė“ LKA Karo istorijos centro vyr. mokslo darbuotojui, istorikui Manvydui Vitkūnui

VAS nariai pagerbė Lietuvos karių atminimą

Per Visų Šventųjų dieną ir Vėlines LKKSS VAS nariai lankėse įvairiose Lietuvos kapinėse ir pagal galimybes pagerbė visų kartų Lietuvos karių atminimą (uždegdami žvakutę ir/ar sukalbėdami maldą, perrišdami paminklus trispalve juosta). Daugiau sužinosite paspaudę (suaktyvinę) informacijos pavadinimą.

Uždekime Vėlinių žvakę

Artėjant Visų Šventųjų (Mirusiųjų) ir Vėlinių dienai, LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdyba ragina Sąjungos narius pagerbti visų kartų žuvusių ir mirusių Lietuvos karių atminimą Vilniuje ir visoje Lietuvoje, uždegant ant Lietuvos karių kapų žvakę, gal sutvarkant kapo aplinką ir/ar sukalbant maldą.

Prieš Vėlines sutvarkyta VAS sklypo aplinka

KAM būrio vadas plk. ltn. Vidas Zabiela organizavo vyrus sutvarkyti LKKSS VAS skirto sklypo aplinką: supurentos, nuravėtos tuščios kapavietės, nupjauta žolė, nušluoti takeliai, sugrėbta žolė, sugrėbti ir išvežti lapai; nuvalytas paminklinis akmuo. Talkoje su Vidu dalyvavo mjr. Saulius Juškevičius ir mjr. Ramūnas Grėsius.

Kviečiame dalyvauti šaudymo pratybose

Pagal LKKSS VAS 2015 m. veiklos planą, VAS valdyba spalio 29 dieną organizuoja šaudymo asmeniniu ginklu (pistoletu/revolveriu) pratybas KASP šaudykloje, siekiant palaikyti skyriaus narių kovinio šaudymo įgūdžius. Dėl dalyvavimo pratybose prašome kreiptis į VAS valdybos pirmininką ir kitus valdybos narius.