Dalyvaukime ilgiausios metų dienos šventėje ir Tautos sukilimo minėjime

Sukilimas apėmė visą Lietuvą ir laimėjo (1941-06)Šiemet birželio 23 d. Lietuva minės 77-ąsias 1941 m. TAUTOS (Birželio) sukilimo metines.  1941 m. sukilimas, tai itin svarbus istorinis įvykis, davęs pradžią visai eilei išsivadavimo kovų bei akcijų. Sukilimas, parodė Europai ir pasauliui, kad nežiūrint ištisus metus (1940-1941) trukusios pačios žiauriausios bolševikinės okupacijos, Lietuva išliko gyva ir kovojanti. Sukilimo įžiebta liepsna vėliau peraugo į ištisą dešimtmetį trukusį pokario partizaninį karą, taip pat, gyvuoju Romo Kalantos fakelu nušviestą 1972-ųjų Kauno pavasarį ir kitas, prieš okupaciją nukreiptos aktyvios kovos formas.

Tą, atmintiną 1941m. birželį, keršydami už nužudytus bei į Sibirą ar šiaurinius Sovietų sąjungos regionus ištremtus savo artimuosius, mūsų  tautos sūnūs ir dukros, pasikliaudami tik savo narsa ir jėgomis, sugebėjo išvyti nekenčiamą okupantą ir  nors trumpam (1941.06.22-28), atstatyti Lietuvos valstybingumą bei dėl savų politikų ir aukščiausių kariuomenės vadų kaltės prarastą nepriklausomybę.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, kartu su Lietuvos Baikerių Kongresu 2015 ir 2016 metais rengė istorinius atminimo žygius iš Kauno į Vilnių motociklais atvežant simbolinę sukilimo ugnį.  Nuo 2017 m., siekiant šventę padaryti iškilesne, nuspręsta minėjimo renginį organizuoti tik Vilniaus mieste.

 Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga KVIEČIA visus dorus žmones, savo krašto patriotus, gerbiančius mūsų tautos istoriją, jos laisvę bei nepriklausomybę dalyvauti istorinės atminties renginyje, skirtame paminėti šiai garbingai sukakčiai.  Iškilmingo minėjimo pradžia, 2018-06-23 (šeštadienį), 12.00 val. Nepriklausomybės aikštėje (šalia LR Seimo rūmų) Vilniuje.

Sutinkamai su renginio scenarijumi, motociklininkų kolona, sudaryta iš patriotiškai nusiteikusių mūsų šalies vyrų – Lietuvos baikerių ir prie jos prisijungusių dviratininkų apie 11.00 val. iš Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu pajudės link buvusių KGB rūmų, kur šalia jų esančio sovietinio genocido aukoms skirto paminklo papėdėje padės gėles bei uždegs atminimo žvakeles ir numatytu maršrutu grįš į aikštę.

Gėlėmis pasirūpins organizatoriai.  Atminimo žvakeles atsiveža kolonos dalyviai ir uždega savo intencija – gal būt, už Sibiro tremtyje ar kalėjimuose nužudytus savo tėvus, senelius, prosenelius, kitus giminės artimuosius ar už visus, nuo okupacijų nukentėjusius ir už laisvę žuvusius Lietuvos žmones

Atkartodami 1941-06-23 istorinę įvykių seką, 12.00 val., aidint Karinių pajėgų orkestro atliekamam himnui, Nepriklausomybės aikštėje, kartu su kariuomenės Garbės kuopos kariais pakelsime vėliavas ir pagerbsime 1941m. TAUTOS (Birželio) sukilimo dalyvius. Išklausysime garbių svečių – ano meto liudininkų bei žinomų Lietuvos istorikų šiai sukakčiai skirtus pasisakymus, trumpą karių orkestro ir moksleivių koncertą.

Minėjimo dalyviams bus įteikti dailininko A.R.Šakalio tai progai sukurti padėkos raštai ir vienetiniai kolekciniai vokai su renginiui skirta simbolika bei kiti suvenyrai. Tradiciškai pasivaišinsime kareiviška koše.

LAUKSIME RENGINYJE IR PĖSČIŲ IR VAŽIUOTŲ !

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga

Paskelbta Skelbimai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.