Įvyko LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus visuotinis narių susirinkimas

Sausio 21 d. pakartotinis visuotinis LKKSS VAS narių susirinkimas išklausė Skyriaus valdybos, Revizijos komisijos ir Garbės teismo ataskaitas, jas patvirtino bei išrinko naujas šių organų sudėtis

Dėkojame už darbą
XII Valdybos pirmininkui Sigitui Vaitulioniui,  pirmininko pavaduotojui Audriui Vareikiui, iždininkui Marijui Bizevičiui, nariams Liudvikui Čeburniui ir Gintarui Beržiui,
XII Revizijos komisijos pirmininkui Antanui Semėnui, narėms Zitai Cicėnienei ir Reginai Geštautienei,
XII Garbės teismo pirmininkui  Gintautui Jakščiui, nariams Gediminui Trakimui ir  Artūrui Surgailiui.

Naujos sudėties Valdyba, Revizijos komisija ir Garbės teismas savo pirmuosiuose posėdžiuose pasiskirstė pareigomis:
Valdybos pirmininkas – Saulius Pečeliūnas. pirmininko pavaduotojas – Rimas Litvinas, sekretorius – Arturas Čiras, iždininkas – Marijus Bizevičius, atsakingas už informacinę sklaidą – Mindaugas Abaravičius,
Revizijos komisijos pirmininkas – Vytautas Račkauskas, nariai – Saulius Stelmokas ir Vytautas Gečiauskas,
Garbės teismo pirmininkas – Valdas Kibartas, nariai – Gediminas Trakimas ir Sigitas Vaitulionis.

Sėkmingo darbo organizuojant ir prižiūrint skyriaus veiklą!

2018-01-21 XII valdybos ataskaitai pritarta! M.Abaravičiaus nuotr.

Fotoreportažą iš pakartotinio visuotinio LKKSS VAS narių susirinkimo žiūrėkite svetainės skiltyje FOTOGALERIJA->2018 METAI

 

Paskelbta Naujienos, VAS veikla.
  1. Dėkoju visiem 65 LKKSS VAS nariam, radusiem laiko sudalyvauti pakartotiniam skyriaus susirinkime, buvusiem pakantiem vieni kitiem ir išsirinkusiem naują, tikiuosi darbingą, valdybą…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.