Juozas Barškietis ir Sausio 13-oji

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris – garbus svečias Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro Laisvės pamokoje-minėjime.

2017-01-12 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre

2017-01-12 vakare, „Sausio 13-osios“ išvakarėse nuo 18.25 iki 19.10 val.Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre (VSMC gimnazija Vykinto g. 11, Vilniaus Žvėryno mikrorajone) Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskritis skyriaus (LKKSS VAS) narys dim. kpt. Juozas Barškietis susitiko su gimnazijos mokytojais ir gimnazistais – centro bendruomenė minėjo Laisvės gynėjų dieną.
VSMC posėdžių salėje atvirą integruotą istorijos – pilietiškumo pagrindų pamoką – mminėjimą, skirtą Sausio 13-osios įvykių 26-osioms metinėms, vedė IV kl. mokinės Gintarė Andrejevaitė ir Laura Žiupsnytė. Minėjimas prasidėjo Lietuvos himnu. Sustojusieji tylos minute pagerbė žuvusiųjų už laisvę gynėjų atminimą. Po to kviestinis garbus svečias, LKKSS VAS narys, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, dim. kpt. J. Barškietis pasidalijo prisiminimais apie išgyvenimus, patirtus tragiškomis ir didingomis 1991 m. „Sausio įvykių“ dienomis.
Kaip teigė VSMC istorijos mokytoja metodininkė Anžela Jablonskaitė, garbusis svečias J. Barškietis papasakojo kaip dalyvavo LR Seimo gynyboje, buvo atsakingas už LR Seimo rūsių saugumą, kaip vadovavo evakuacijos tunelio statybai. Pasak svečio, nepriklausomybei apginti buvo sutelktos visos Lietuvos žmonių jėgos, tikėjimas laisve ir tiesa, kitų tautų palaikymas. Juozas Barškietis pabrėžė: „mes šiai kovai buvome pasiruošę, nes nesitikėjome, kad tik su dainomis ir vėliavomis pasieksime laisvę. Žinojome apie susidorojimus su protestuoti išdrįsusiais žmonėmis įvairiose SSRS vietose. Laisvė nebuvo dovanota, ją reikėjo išsikovoti, ji pareikalavo aukų“.
Prieš istorijos-pilietiškumo pagrindų pamoką – minėjimą VSMC pastato languose 10 min. buvo uždegtos žvakelės pagerbiant žuvusiuosius ir sužeistus taikius gynėjus, o po renginio VSMC (gimnazijos) II-IV klasių mokiniai ir mokytojai lankėsi LR Seime, ten apžiūrėjo parodą „Laisvės gynimas 1990-1991 metais“, dalyvavo Sąjūdžio valandoje Nepriklausomybės aikštėje (prie laužo).

Kasmet, VSMC vykstančiuose 1991 m. Sausio 13-osios įvykių paminėjimuose-pamokose, kur kalbama kaip Lietuvos žmonės susivieniję apgynė savo nepriklausomybę, jau yra dalyvavę LKKSS VAS nariai ats. ltn. Vytautas Račkauskas, ats. mjr. Albertas Daugirdas, mjr. Gintautas Jakštys ir šiemet dim. kpt. J. Barškietis. Ilgametis bendradarbiavimas, ugdant jaunąją kartą, tarp LKKSS VAS ir VSMC tęsiasi…

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame VSMC mokytojai Ilonai Mikulėnienei, kuri yra 1991-1993 m. SKAT kario savanorio Vido Mikulėno žmona, už iniciatyvą organizuojant LKKSS VAS narių susitikimą su gimnazijos bendruomene ir mokiniais.

ats. ltn. Vytautas Račkauskas
2017-01-31

Andželos Jablonskaitės ir Ilonos Mikulėnienės nuotraukos

2017-01-12 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre

2017-01-12 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre

2017-01-12 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskelbta Fotogalerija, Naujienos, Trečioji banga, VAS nariai.
  1. Dėkojame kariuomenės kūrėjui Juozui Barškiečiui, kad skyrė savo laiką sudalyvauti Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro (gimnazijos) Laisvės gynėjų dienos minėjime (ir taip pratęsus gražų bendradarbiavimą šiuo klausimu, tarp VSMC ir LKKSS VAS). Siūlytina ir kitiems kūrėjams savanoriams „brūkštelėti“ kelis sakinius į LKKSS VAS internetinę svetainę apie savo vizitus į mokyklas, minint 1991 m. SAUSIO 13-osios įvykius… Netylėkim, dirbam gerą darbą, į „jaunus protus“ sėjam gyvą atmintį…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *