KASP štabe įvyko vadų pasikeitimo ceremonija

2021-06-30 Prie KASP štabo. Gr. M. Lysenko nuotr.

Birželio 30 d. Trejus metus Krašto apsaugos savanorių pajėgoms vadovavusį pulkininką Dainių Pašvenską pakeitė pulkininkas Linas Kubilius, kuris iki šiol ėjo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vado pavaduotojo pareigas. Plk. D. Pašvenskas, kaip nurodoma KASP pranešime, tolesnę savo tarnybą tęs NATO operaciniame štabe.

Vadų pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, Lietuvos kariuomenės pajėgų vadai, KASP rinktinių vadai, buvę KASP vadai, Latvijos ir Estijos savanorių pajėgų vadai, Lenkijos teritorinės gynybos pajėgų atstovas, kiti svečiai, taip pat visų 6 Savanorių pajėgų rinktinių kariai su padalinių kovinėmis vėliavomis.
Kreipdamasis į susirinkusius ministras A. Anušauskas dėkojo buvusiam pajėgų vadui, o sveikindamas naująjį linkėjo ne tik išlaikyti savo ryžtą ir drąsą, kuri jį 1991 metais atvedė į savanorių gretas, bet ir perduoti šias savybes būsimiems jauniesiems kariams savanoriams.
Kariuomenės vadas savo kalboje pabrėžė, kad Savanorių pajėgose tarnauja žmonės, degantys patriotizmu, pilietiškumu, sugebantys suderinti civilinę veiklą su kariniu pasirengimu. Todėl ir vadai, vadovaujantys šioms pajėgoms, rinktinėms ar kuopoms turi būti ne tik puikiai pasirengę, bet ir apdovanoti besąlygiškos meilės Tėvynei savybe.

Naujasis Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. L. Kubilius savo tarnybos kelią pradėjo 1991 m. eiliniu kariu savanoriu Savanoriškosios krašto apsaugos tarnyboje Kauno rinktinės Ežerėlio būryje. Baigęs Lietuvos karo akademiją, L. Kubilius ėjo įvairias pareigas Sausumos (Lauko) pajėgų štabe, Jungtiniame štabe, Specialiųjų operacijų pajėgose. Karininkas, kaip teigiama KASP pranešime, gerai išmano Savanorių pajėgų specifiką, kadangi ėjo įvairias pareigas Krašto apsaugos savanorių pajėgose: vadovavo Didžiosios Kovos 8-ajai rinktinei, buvo KASP štabo viršininku.
Pulkininkas L. Kubilius yra dalyvavęs LINCON-6 misijoje Irake, Tarptautinėje misijoje Afganistane vadovavo PAG-16 pamainai, sudarytai iš karių savanorių. Karininkas yra baigęs Sausumos pajėgų vadų ir štabo karininkų bei Jungtinius vadų ir štabo karininkų kursus Baltijos gynybos koledže, taip pat daug kitų kvalifikacijos kėlimo kursų Lietuvoje ir užsienyje. Plk. L. Kubilius yra apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino medaliu, krašto apsaugos sistemos, kariuomenės ir pajėgų lygmens medaliais.

ELTA inf.

2021-06-30 Prie KASP štabo. Gr. M. Lysenko nuotr. 2021-06-30 Prie KASP štabo. Gr. M. Lysenko nuotr. 2021-06-30 Prie KASP štabo. Gr. M. Lysenko nuotr. 2021-06-30 Prie KASP štabo. Gr. M. Lysenko nuotr.

Paskelbta Naujienos, Trečioji banga.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *