NAUJIENOS

Pirmasis Seimo žingsnis nepriklausomybės gynėjų teisinio statuso link

Spalio 25 d.  Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų komisija registravo Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo pakeitimo ir  papildymo projektą.

Minimas Lietuvos žvalgybos šimtmetis

  1918 m. spalio 27 d. Krašto apsaugos komisija Joną Žilinską paskyrė karininku ypatingiems reikalams ir taip davė pradžią atkurtos Lietuvos žvalgybai

Jau vyksta registracija į bėgimą „In Memoriam“

LDK Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugija, šių metų spalio 27 d. Vilniuje, Vingio parke,  jau ketvirtus metus iš eilės organizuoja labdaros bėgimą „In Memoriam“, skirtą tais metais mirusiems kariams atminti ir jų šeimos nariams paremti

Paaukokime paminklui Žalgirio mūšio vietoje

Visuomeniniais pagrindais rengiamasi 2020 m., minint 610–ąsias pergalės Žalgirio mūšyje metines, mūšio lauke Lenkijoje pastatyti akmenį su Vyčiu ir užrašu „Nuo dėkingos lietuvių tautos už Pergalę“