NAUJIENOS

Vilniaus įgulos karininkų ramovė kviečia

kovo 15 d. 17:00 į „Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto“ 40-mečio įsteigimo paminėjimą, kovo 16 d. 16:00 į  muzikos ir poezijos popietę, kovo 22 d. 18:00 į Vytauto Leščinsko knygos „Vampyras iš 33-iosios palatos“ pristatymą

2019-02-22 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. A.Čiro nuotr.

Nepamirškime karo Ukrainoje

Ukrainos rytuose jau penkti metai vyksta Rusijos sukeltas karas, kasdien žūsta žmonės, kartais ir civiliai. Atrodo, šį karą Europa jau pamiršo. Baigia pamiršti ir patys ukrainiečiai… Ar tikrai?