Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos
Vilniaus apskrities skyrius (LKKSS VAS)

Buveinės adresas:
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė
Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius

Sąskaitos rekvizitai:
Juridinio asmens pavadinimas (gavėjas): Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius Registracijos kodas: 193086496 Bankas: Swedbank Sąskaitos numeris: LT867300010002448049 Paskirtis: (paskirtį būtina nurodyti).

LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdyba:
Pirmininkas Linas Ladiga, tel. 8 687 04286, el. paštas: lkkss.vas.info@gmail.com
Pirmininko pavaduotojas Vytautas Račkauskas, tel.: 8 686 18036, el. paštas: vytautas.dr@gmail.com
Sekretorius Audrius Vareikis, tel. 8 675 77757, el. paštas: avareikis@gmail.com

Iždininkas Marijus Bizevičius, tel.: 8 600 20683, el. paštas: marijus.bizevicius@gmail.com
Narys, atsakingas už informacinę sklaidą, Raimundas Vaikšnoras, el. paštas: raimiakas@yahoo.com

LKKSS VAS Revizijos komisija:
Pirmininkas Vytautas Gečiauskas, tel. 8 687 86026, el. paštas: vytautogec@gmail.com

LKKSS VAS Garbės teismas:
Pirmininkas Antanas Burokas, tel.: 8 603 24027, el. paštas: antburo@gmail.comLietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga (LKKSS)

Buveinės adresas:
Lietuvos karininkų ramovė
A. Mickevičiaus g. 19, LT-44310 Kaunas

Sąskaitos rekvizitai:
Juridinio asmens pavadinimas (gavėjas): Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga Registracijos kodas: 291696950
Bankas: AB SEB bankas Sąskaitos numeris: LT797044090102017309


LKKSS valdyba

Pirmininkas Linas Mažonas,  tel. 8 672 34241, el. paštas: linas.mazonas@gmail.com (LKKSS Kauno skyrius)
Pirmininko pavaduotojas Saulius Pečeliūnas tel. 8 699 05006, el. paštas: saulius.peceliunas@lrs.lt (LKKSS VAS)
Sekretorė Aušra Jurevičiūtė, tel. 8 620 76572, el. paštas: ausra.jureviciute@kam.lt (LKKSS Kauno skyriaus pirmininkė)
Iždininkas  Gintautas Šniras, tel. 8 686 500800, el. paštas: xfaktas@gmail.com (LKKSS VAS)
Nariai:
Algirdas Petrusevičius (LKKSS Kauno skyrius)
Saulius Stelmokas, el. paštas: sauliusste@gmail.com (LKKSS VAS)
Gediminas Trakimas, el. paštas: gedmistra@yahoo.com (LKKSS VAS)
Dalius Sinkevičius, el. paštas: daliussin@icloud.com (LKKSS Alytaus apskrities skyriaus valdybos pirmininkas)
Kęstutis Trakimas, el. paštas: kotktr@gmail.com (LKKSS Klaipėdos apskrities skyriaus valdybos pirmininkas)
Edgaras Rašimas, el. paštas: e.rachimas@gmail.com (LKKSS Vinco Kudirkos Marijampolės skyriaus pirmininkas)
Albertas Šmatavičius, el. paštas: bertas888@gmail.com (LKKSS karaliaus Mindaugo Panevėžio apskrities skyriaus pirmininkas)
– (LKKSS Prisikėlimo apygardos Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkas)
Sigitas Ozgirdas, el. paštas: ozgirdass@gmail.com (LKKSS Tauragės apskrities skyriaus pirmininkas)
Rimgaudas Masiulionis, el. paštas: rimgmasiul@gmail.com (LKKSS Telšių apskrities valdybos skyriaus pirmininkas)
Marytė Kazlauskienė, el. paštas marekazlauskiene@gmail.com (LKKSS Utenos apskrities skyriaus valdybos pirmininkė)
Linas Ladiga, el. paštas lkkss.vas.info@gmail.com (LKKSS VAS valdybos pirmininkas)

LKKSS Revizijos komisija:
Pirmininkas Vidmantas Mažeika, tel. 8 604 16600, el. paštas: Mazeika.Vidmantas@gmail.com

LKKSS Etikos komisija:
Pirmininkas Audrius Vareikis, tel. 8 675 77757, el. paštas: avareikis@gmail.comInformaciją internetinei svetainei prašome teikti el. pašto adresu LKKSS.VAS.info@gmail.com