Vėl minėjome Lietuvos vėliavos dieną

2022-01-01 Gedimino pilyje. L. Balandžio (15min.lt) nuotr.

Naujųjų metų dieną Vilniuje, Gedimino pilies bokšte, LDK Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopos kariai iškilmingai iškėlė naują Lietuvos valstybės vėliavą.

„Simboliška, kad metai prasideda Lietuvos vėliavos diena: taip prisimename visus pilietiškus žmones, kurie aukojosi dėl laisvės ir valstybingumo. Kartu ši diena primena, kad valstybė atsiranda ne iš prievartos, o iš laisvės ir savanoriško sąmoningų piliečių, atsakingų už savo ateitį, sambūrio“, Katedros aikštėje susirinkusiems į Lietuvos vėliavos iškėlimo Gedimino pilies bokšte 103-iųjų metinių ir Lietuvos vėliavos dienos ceremoniją kalbėjo Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Mūsų trispalvė – tai orios ir garbingos tautos valstybingumo liudijimas, kuris įrašytas ne vien tiktai istorijoje, bet ir kiekvieno lietuvio širdyje ir kraujyje,“ – sakė krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus.
Pernai bokšte plevėsavusi ir per ceremoniją iškilmingai nuleista vėliava buvo patikėta saugoti Vilniaus „Laisvės“ gimnazijai. Vėliava kasmet įteikiama labiausiai pilietiškumu pasižymėjusiai mokyklai, ši tradicija tęsiama nuo 2005 metų.
Vilniaus „Laisvės“ gimnazija atrinkta ir įvertinta už jos kryptingą veiklą, pateisinančią gimnazijai suteiktą vardą, Lietuvos rezistencijos atminimo puoselėjimą, taip pat už aktyvią veiklą, sutelkiančią ne tik gimnazijos ir Naujosios Vilnios bendruomenę, bet ir įtraukiančią kitas Lietuvos mokyklas.
Renginyje taip pat kalbėjo Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas, dalyvavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas, Gynybos štabo viršininkas brg. gen. Mindaugas Steponavičius, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos, Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai, Lietuvos šaulių sąjungos šauliai, visuomeninių organizacijų atstovai, Vilniaus miesto bendruomenės nariai ir miesto svečiai.
Ceremonijoje dalyvavo ir 18-os Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių rikiuotė su LKKSS VAS vėliava (rikiuotės vadas ltn. Vytautas Račkauskas, vėliavnešys Rimantas Šileikis)
Valstybės himną giedojo ir patriotines dainas dainavo Romo Makarevičiaus vadovaujamas Vilniaus karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ (choristų tarpe – 2 LKKSS VAS nariai).

Apie Lietuvos vėliavos dieną:

Daugiau nei prieš šimtmetį, 2018 metų vasario 16 dieną, Lietuvos žmonės atkūrė XVIII a. pabaigoje prarastą valstybingumą ir sukūrė modernią Lietuvos valstybę. Tačiau atgimusiai valstybei netrukus kilo išlikimo pavojus. Trispalvę kaip laisvos Lietuvos ženklą 1919 metų sausio 1 dieną Gedimino pilies bokšte pirmą kartą iškėlė dešimties savanorių būrys: karininkas Kazys Škirpa, karo valdininkai Jonas Nistelis ir Petras Gužas, kareiviai Albinas Rauba, Romualdas Marcalis, Pranas Plauska, Jonas Norvila, Mikas Slyvauskas, Vincas Steponavičius ir Stasys Butkus.
Deja, pirmą kartą iškelta Lietuvos trispalvė plevėsavo neilgai. 1919 m. sausio 6 d. Vilnių užėmę bolševikai nuo trispalvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik raudoną.
Antrą kartą Lietuvos trispalvė buvo iškelta 1920 m. rugpjūčio 26 d., kai į Vilnių sugrįžo Lietuvos kariuomenė. Tačiau tų pačių metų spalio 9 d. Vilnių užgrobė „želigovskininkai“ ir lietuviška trispalvė vėl buvo nuplėšta.
Trečią kartą vėliava iškelta 1928 m. vasario 16-ąją, praėjus vieneriems metams po Lietuvos patriarcho, Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono Basanavičiaus laidotuvių, lietuvių skautų Gedimino draugovės draugininkas Pranas Žižmaras naktį slapčia lenkų okupuotame Vilniuje Gedimino pilies bokšte iškėlė lietuvišką trispalvę.
Ketvirtą kartą Lietuvos trispalvė suplevėsavo virš Gedimino pilies bokšto 1939 m. spalio 29-ąją, Lietuvai atgavus Vilnių. Pirmajam Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulkui buvo suteikta ši garbė – Gedimino pilies bokšte iškelti Lietuvos vėliavą. Varpai skambėjo tol, kol šaudė patrankos. Po vėliavos pagerbimo, garbės kuopa, palikusi prie vėliavos garbės sargybą, nulipo nuo kalno į Katedros aikštę ir atstojo į bendrą rikiuotę. I pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko vadas pulkininkas Leonas Gustaitis Vilniaus rinktinės vadui atraportavo:
– Pakėliau vėliavą Gedimino kalne, pastačiau garbės sargybą ir pabrėžiau, kad kol Gedimino pulkas yra Vilniuje, tol Trispalvė vėliava čia laisvai plevėsuos.
Tačiau ir tuomet vėliava neilgai plevėsavo…
Penktą kartą Lietuvos trispalvę virš Gedimino bokšto iškėlė sukilę lietuviai kariai 1941 birželio 23 d. popietę. Tačiau taip pat labai neilgam, vėliava kabėjo ten tik vieną mėnesį.
Šeštą kartą 1944 metais balandžio 6 d. septyni generolo leitenanto Povilo Plechavičiaus suformuoti Lietuvos vietinės rinktinės batalionai atžygiavo į Vilniaus kraštą ir į Vilnių bei Gedimino pilies bokšte iškėlė Lietuvos trispalvę vėliavą, kuri plevėsavo iki gegužės 15 dienos.
Vėliau prasidėjo gūdūs sovietmečio metai be Lietuvos trispalvės.
Septintą kartą Lietuvos trispalvė vėliava virš Gedimino pilies bokšto iškelta tik 1988 metų spalio 7 d. ir nuo to laiko tebeplevėsuoja iki šiol. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, sausio 1-oji paskelbta valstybine švente – Lietuvos vėliavos diena.

Kviečiame susipažinti su renginio fotoreportažu, publikuojamu skiltyje FOTOGALERIJA->2022 METAI

2022-01-01 Katedros aikštėje. Mindaugo Abaravičiaus nuotr.

Paskelbta Naujienos, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *