22. MJ kariai perimineja sovietu karinius dalinius

Mokomojo junginio kariai periminėja sovietų karinį dalinį