Nematomuose_apkasuose4

Prie LR AT gynybos 1-ojo posto, kur 1991 m. rugpjūčio 21 d. žuvo savanoris A.Sakalauskas. SKAT štabo kariai prieš išvykstant į A.Sakalausko laidotuves Alytuje. Iš kairės: A.Pocius, posto sargybinis (pavardė nežinoma), M.Karmilcevas, A.Burokas, A.Lapėnaitė, D.Janėnas, A.Treinytė, A.Imbrasas, R.Kreivytė, posto ryšininkas, A.Dauderys. Vilnius. 1991 m. rugpjūtis