IMG_0309

Vilniaus įgulos karininkų ramovės delegacija pakviesta „prie kavos puodelio. Kairėje, stovi, – Barskūnų pagrindinės mokyklos direktorė Lada Krisčiūnienė, sėdi – šaulys, LK kūrėjas savanoris ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas ir LK kūrėjas savanoris ats. mjr. Jonas Juodka. A.Buroko nuotr.