Vincentas Gurskis
1931 – 2004

Gimė 1931 m. spalio 31 d. Kelmėje.  1937 –  1942 m. mokėsi Kelmės pradžios mokykloje. 1942 m. įstojo į Kelmės gimnazijos II klasę.
Nuo 17 m.  įsitraukė į pogrindinę veiklą. 1949 m. už politinę veiklą nuteistas kalėti 25 metams lageryje ir 6 metus kalintas Karagandos bei Balkašo lageriuose. LSSR Aukščiausiojo Teismo 1960-02-10 nutartimi teistumas panaikintas.
Grįžęs į Lietuvą, 1956 m. pradėjo dirbti Kelmės artelėje „Šviesi ateitis” priėmėju, paskui – skyriaus viršininku, rajono pramkombinate – cecho apskaitininku. 1957 m.  baigė darbo jaunimo vidurinę mokyklą ir įstojo  į Finansų-kredito technikumą. 1959 m. su pagyrimu baigęs technikumą, buvo priimtas dirbti į finansų sistemą. Iki 1965 m. ėjo Biudžeto vyresniojo inspektoriaus ir rajono DŽDT Vykd. k-to skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Nuo 1959 m. dirbo Telšių, Trakų, Skaudvilės, Varėnos rajonų finansų skyriuose, 1965–1967 m. – planavimo skyriaus viršininku statybinėje organizacijoje Joniškyje. 1965 m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus universitetą – įgijo finansininko-ekonomisto kvalifikaciją. Nuo 1967 iki 1991 m. dėstė Vilniaus finansų-kredito technikume, 1994–1997 m. – Vilniaus universitete finansus ir kreditą.
Nepriklausomoje Lietuvoje dirbo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Apskaitos ir finansų departamento direktoriumi, buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Revizijos komisijos pirmininku, TS(LK) Žirmūnų skyriaus iždininku. Jis buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariu, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos leidinio „Varpas” redaktoriumi.
Nuo 1997 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus skyriaus narys Visuomeninių organizacijų būryje.
Mirė 2004 m. spalio 21 d.

Pagal E.Burokas. Pūtėme prieš vėją. 5 dalis. Laisvės kovotojai. 2011, Vilnius