Apie pirmosios bangos (1918 1920 m.) Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius

1919 m. rugpjūčio mėn. I pėstininkų brigados štabas Ustronėje (Daugailių vls.) vejant bolševikus iš Lietuvos
1919 m. rugpjūčio mėn. I pėstininkų brigados štabas Ustronėje (Daugailių vls.) vejant bolševikus iš Lietuvos

1918–1923 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąrašas („Lietuvos valsčių“ serijos „Versmės“ leidykla  www.versme.lt)

Savanorių kapai (BukDetektyvas.lt, pagal Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapų atlasa, sud. E.Ivaškevičius, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2003)

Karių kapai Vilniuje /„Karys“ 1940-06-06 Nr.23(1103)

Lietuvai minint 100 metų valstybingumo jubiliejų Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengta virtuali paroda „Lietuvos kariuomenės savanoriai“ apie tuos, kurie savanoriškai 1918–1920 m. įstojo į naujai formuojamą Lietuvos kariuomenę ginti Tėvynės ir prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomos valstybės kūrimo ir išsaugojimo


Šioje svetainėje publikuojamuose straipsniuose paminėtų pirmosios bangos Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių biografijos:

15 Comments

Ieškau savo senelio Lietuvos savanorio Minčenkos Andriaus, Grigorijaus sūnaus, pavardės, bet randu Minčenokos pavardę. Padaryta klaida. Žinau, kad senelis Minčenka Andrius, Grigorijaus tikrai buvo nepriklausomos Lietuvos savanoris ir gavo žemės.

Gerb. Dalia, Jums rūpimu klausimu kreipkitės, prašom, į „Versmės“ leidyklą jos svetainės puslapyje http://www.versme.lt/sav_a.htm specialiai nurodytu tam reikalui el. pašto adresu pj@llt.lt

Ieškau savo vyro tėčio Varžagalio Stasio Lietuvos savanorio 1918-1920 m pavardės. Žinau, kad tikrai buvo Nepriklausomos Lietuvos savanoris, gavo žemės ir medalį

Gerb. p. Aldona, tiesiog atsiverskite http://www.versme.lt/sav_v.htm ir susiraskite

Ieškau savo senelio Bundzos Petro, Tomo sūnaus pavardės, bet sąraše nerandu.
Tikrai žinau, kad buvo Lietuvos savanoris, gavo žemės. Mirė 1980 m. Palaidotas Šakių raj. Sutkų kaimo kapinaitėse.

Ieskau savo senelio tetes tecio Plikausko Juozo,bet sarasuose nerandu.
Zinome,kad buvo Lietuvos savanoris.

Mano senelis Neknedavičius Kazys, sūnus Stasio buvo Lietuvos savanoris. Turiu išlikusius jo apdovanojimų, medalių diplomus.

Jūratė Čeponytė - Žvaliauskienė

Laba diena. Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąrašuose radau savo senelio savanorio Juozo Čeponio, Teofilio, gim. 1899-11-06, pavardę. Kur reikėtų kreiptis, norint sužinoti, kokiame pulke jis tarnavo, kokiose kovose dalyvavo ar pan. Jokių dokumentų, apdovanojimų nėra išlikę. Žinome tik, kad gavo žemės.

Nerandu savo senelio Jono Paplausko, gim.1900m., sąrašuose. Tikrai žinau, kad tarnavo, yra gavęs už tai žemės.

„Versmės“ leidyklos svetainėje http://www.versme.lt (https://www.versme.lt/sav_v.htm) informacija apie 1918 – 1920 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius skelbiama remiantis Lietuvos valstybės centriniame archyve saugomomis Karių savanorių komisijos bylomis. Minėtoji komisija veikė 1928 – 1940 m. Jos tikslas buvo dokumentiškai nustatyti kūrėjų-savanorių teises, priimant sprendimą dėl kiekvieno jų apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu (https://kariuomeneskurejai.lt/apie-lkkss-vas/is-lkkss-istorijos/lietuvos-kariuomenes-kureju-savanoriu-medalio-istorijos/). Pažymėtina, kad žemės suteikimo savanoriams (tas procesas prasidėjo gerais 5 m. anksčiau iki 1928 m.) klausimų komisija tiesiogiai nenagrinėjo.

Violeta Rutkauskiene

Sveiki,
Mano 2 seneliai buvo Lietuvos savanoriai . Vienas kilimo iš A. Panemunės, kitas iš Garliavos apylinkių. Abu yra Versmės sarašuose. Tačiau norėčiau žinoti, kiek plačiau, kokiam pulke buvo. Esu rašiusi Versmės nurodytu el. adresu, bet niekas taip ir neatsakė. Gal būt yra kokia nors galimybė viešai prieiti prie tų sąrašų ir gauti kokią nors kopiją.
Dėkoju už paaiškinimą.

Gerbiama pirmosios bangos Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių anūke,
Jūsų aprašytoje situacijoje belieka palinkėti Jums atidžiai perskaityti „Versmės“ leidyklos tinklalapyje savanorių sąrašus pristatančią informaciją ir suvokti į kokią valstybės įstaigą reikėtų kreiptis…

Dalius Butkauskas

Gerb. Violeta
turėtumėte teirautis informacijos apie senelių tarnybą kuriame nors savanorių pulke paduodama užklausą valstybiniam archyvui.

Sveiki.
Ieškau informacijos apie Jeronimo Šuopio tėvus.

„Šuopys Jeronimas, Juozo sūnus
Gimė 1900 07 29 Striūpų k. Šakių vls. (Šakių r.). Mirė 1920 08 18. tėvui, gyv. Jurbarko vls. Klišių k. Tarnavo nuo 1919 02 27. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5873, išduotas 1930 11 11”

Ieškau įrašo apie savo tėvelio Kazio Stonkaus (g. 1898 m., kai kuriuose dokumentuose rašome, kad gimimo data yra 1896m.) tarnystę Lietuvos kariuomenėje

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *