Leidiniai

Leidiniai


Ernestas Kuckailis
100 pirmųjų karo dienų

100 pirmųjų karo dienų / Ernestas Kuckailis. Kaunas: Vox altera, 2023 m. 176 p.Kaunas. Vox altera. 2023, 176 p.

Rusijos–Ukrainos karas. Ar tikrai tik Rusijos ir Ukrainos?
Ši dokumentinė knyga atskleidžia tai, kuo buvo sunku patikėti 2022 metų vasario 24 dienos rytą. Savotiškas šimto pirmųjų karo dienų metraštis, sudarytas iš telefono ekrano nuotraukų su vaizdais, tekstais ir emocijomis iš įvykių, kurie išplėšė Ukrainos šalį iš ramybės. Knygoje taip pat pateikiami žinomų žmonių komentarai apie šį karą, taip pat QR kodai, nukreipiantys į vaizdo siužetus iš Kyjivo, Sumų ir kitų vietų gynybos. Leidinyje nėra gilios analizės – tik įvykiai, statistika ir komentarai, leisiantys skaitytojams labiau suprasti Ukrainos žmonių drąsą ir atkaklumą kovoje už laisvę ir nepriklausomybę. Tai, kas vyko per pirmuosius tris įsiveržimo į Ukrainą mėnesius. Kad nepamirštume. Ir nepriprastume prie karo, kuris tarsi ir vyksta (dar) ne mūsų kieme, bet mus visus vienaip ar kitaip liečia.

 


Jonas Vytautas Žukas
Be užuolankų

Be užuolankų / Jonas Vytautas Žukas. Kaunas: Vox altera, 2022 m. 323 p.Kaunas. Vox altera. 2023, 323 p.

Buvusio Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Jono Vytauto Žuko pirmojoje atsiminimų knygoje aprėpiamas autoriaus karinės tarnybos laikotarpis iki 2007 metų, kai jam buvo suteiktas brigados generolo laipsnis, o jis paskirtas Lietuvos sausumos pajėgų vadu.
Atsiminimai pradedami tarnybos sovietinėje kariuomenėje patirtimis, vėliau pasakojama Lietuvos atkūrimo istorija pirmiaisiais nepriklausomybės metais. Autorius čia yra visų pagrindinių įvykių sūkuryje. 1992-ųjų rudenį jis išsiunčiamas į Vokietiją studijoms Bundesvero vadovavimo akademijos generalinio štabo kurse. Grįžęs su naujomis kompetencijomis paskiriamas Motorizuotosios pėstininkų brigados Geležinis Vilkas štabo viršininku ir brigados vado pirmuoju pavaduotoju, netrukus perima ir brigados vado vairą. Tarnaudamas „Geležinio vilko“ brigadoje imasi įgyvendinti Vokietijoje įgytas žinias. 2001–2004 m. eina gynybos atašė Vokietijai, Austrijai, Nyderlandams ir Liuksemburgui pareigas. Galiausiai seka treji tarnybos metai Lietuvos kariuomenės Mokymų ir doktrinų valdyboje.

 


Ernestas Kuckailis
Partizanai: kovoti, išgyventi, nugalėti

Partizanai: kovoti, išgyventi, nugalėti / Ernestas Kuckailis. Kaunas: Vox altera, 2022 m. 160 p.Kaunas. Vox altera. 2022, 160 psl.

Šį kartą skaitytojo rankose jau devintoji Ernesto Kuckailio knyga. Partizaninis karas, Laisvės kovos neatsitiktinai tapo jo knygų tema. Tai atėjo iš šeimos, su genais ir motinos pienu: jo šeima buvo tiesiogiai susijusi su ginkluota rezistencija, paliesta ir skaudžių netekčių. Todėl ankstesnėse knygose partizaninis karas atskleidžiamas labiau per žmonių išgyvenimus, kartais paprastus buitinius dalykus, nesiekiant tiksliai atkurti įvykių. Ši knyga kitokia. Joje gausu svarbių ištraukų su nuorodomis į šaltinius. Atlikta partizaninio karo pokyčio analizė, apžvelgta struktūra, taktika, logistika, žvalgyba, spauda ir t. t. O svarbiausia – asmenybės. Karas po karo Lietuvoje baigėsi 1993 metų rugpjūčio 31 dieną, kai paskutinis okupantas paliko Lietuvos teritoriją. Ernestas Kuckailis – tiesioginis šių įvykių dalyvis. Partizanų valstybė laimėjo. Ernestas užbaigė protėvių pradėtą kovą prieš žiaurųjį okupantą. Žodis „užbaigė“ neturėtų būti suprastas neteisingai. Laisvė turi būti saugoma, stiprinama ir
puoselėjama. Knyga „Partizanai: kovoti, išgyventi, nugalėti“ skaitytojui primins, kokia jos kaina. Dabar saugant tautos atmintį svarbiausias Ernesto ginklas – rašytojo plunksna.
Plk. ltn. Valerijus Šerelis

 


Ernestas Kuckailis
Išlikę laisvi

Išlikę laisvi. „Pavasarį paukščiai sugrįžta“ tęsinys / Ernestas Kuckailis. Kaunas: Vox altera, 2022 m. 184 p.„Pavasarį paukščiai sugrįžta“ tęsinys
Kaunas. Vox altera. 2022, 184 psl.

1945-ųjų pavasaris, Sarginės kaime sukrauti rąstai naujo namo statybai, spintoje kabo dar nedėvėtas austinis melsvas kostiumas. Viskas suplanuota naujam gyvenimo etapui. O jaunikis – būsimas Lietuvos kariuomenės karininkas Liudvikas Dabrišius – partizanų būrio vadas Kareivis. Katu su aplinkinių kaimų vyrais jis slapstosi miškuose, rėmėjų sodybose, gyvena bunkeriuose, patiria visus partizaniško gyvenimo išbandymus. 1945 m. birželį Klebiškio miške Geležinio Vilko būrio partizanai stoja į kovą su okupantais. Trečiojo skyriaus vadas – Kareivis, Jonas Slavickas-Plutonas, Antanas Banislauskas-Neptūnas, Kazimieras Gudaitis-Maksimas, Juozas Balčiūnas-Baika žūsta. Gelžinio Vilko rinktinės būrio organizatorius Vincas Senavaitis-Žaliavelnis dingsta be žinios. Tai tik viena trumpa istorija, atspindinti daugelio partizaninio karo kovotojų likimus.
Šioje knygoje skaitytojas atpažins pirmąjį Geležinio Vilko rinktinės vadą Juozą Stravinską-Kardą, Žiedą, kuopos vadą Kazimierą Pinkvartą-Dešinį, būrio vadą Liudviką Dabrišių-Kareivį, legendinį partizaną Juozą Lukšą, partizanų kapelioną Antaną Ylių-Vilką, kitus Geležinio Vilko ir Birutės rinktinių kovotojus. Kartu su pagrindiniu knygos herojumi Stefanu Hartmannu išgyvens Degimų kautynes, dalyvaus Šilavoto NKVD štabo puolime, Gelžinio Vilko rinktinės vėliavos šventinimo ir partizanų priesaikos ceremonijoje, keliaus į Vakarus.
Autorius daug dėmesio skyrė kūrinyje minimų kovotojų biografijai, istorinių šaltinių tyrinėjimui. Pats asmeniškai surado ir identifikavo aprašomų kautynių artefaktus, rekonstravo mūšių eigą. Atlikdamas aprašomų vietovių nuoseklius tyrinėjimus, aptiko du iki tol nefiksuotus partizanų bunkerius ant Jiesios kranto bei Pirmojo pasaulinio karo apkasų sistemą Klebiškio miške.
Knygos autorius Ernestas Kuckailis – karys, vienas Jėgerių bataliono kūrėjų, laisvės kovų tyrinėtojas – šioje, aštuntojoje, partizaniškų nuotykių kupinoje knygoje su skaitytojais dalydamasis savo atradimais ir įžvalgomis papildo Lietuvos laisvės kovų įamžinimą. Man šio kūrinio atsiradimas yra ypač svarbus: čia minimos vietos gerai žinomos ir artimos, o partizanas Liudvikas Dabrišius-Kareivis yra mano senelio brolis.
Partizaninio karo tyrinėtoja, istorikė Viktorija Bielevičienė 

 


Ernestas Kuckailis
Kelionė be bilieto

Kelionė be bilieto/ Ernestas Kuckailis. Kaunas: Vox altera, 2021 m. 176 p.Kaunas. Vox altera. 2021, 176 psl.

Lietuvių pergalė 1941 m. Birželio sukilime prieš sovietinius okupantus ir jo masiškumas parodė visam pasauliui tautos gyvybingumą ir valią priešintis. Prasidėjusi ginkluota rezistencija truko ilgiausiai Europoje 20-ajame amžiuje. Šios ginklu pasiektos pergalės vaisiai, kovose užgrūdinti kovotojai ir jų tvirta valia priešintis gąsdino sovietinius okupantus iki pat Atgimimo. Sukilimo pergalės skonis teikė vilčių ir visai pokario rezistencijai – pakilusi tauta gali laimėti nepaisant Lietuvos valstybės priešų skleidžiamų abejonių dėl šių siekių tyrumo ir aukų beprasmiškumo. Be galo smagu, kad ši knyga nors maža dalele prisideda prie to meto Lietuvai reikšmingų įvykių atskleidimo ir tautos didvyrių pasiaukojimo pagerbimo.
Sakalas Gorodeckis Užupio bendruomenės vykdomo projekto, iš dalies finansuojamo LK KAM, „1941 m. Birželio sukilimo kovų vietų istorinis įamžinimas Vilniuje“ vadovas, minėjimų organizatorius, Dieveniškėse veikusios Birželio sukilėlių kuopos vado sūnus

 


Aleksiejus Gaiževskis
Tarp dangaus ir žemės

Tarp dangaus ir žemės. Taip gimsta kariai – 1991-1992 / Aleksiejus Gaiževskis. Kaunas: Vox altera, 2021 m. 250 p.Taip gimsta kariai – 1991-1992
Kaunas. Vox altera. 2021, 250 psl.

Knygoje aprašomas laikotarpis nuo 1991 m. sausio 13-osios iki 1992 m. birželio 6-osios, kai mechanizuotajai pėstininkų brigadai buvo suteiktas „Geležinio Vilko“ vardas. Vos pusantrų metų mūsų brigados priešistorės. Tačiau tas laikas buvo kupinas turtingiausių ir nepaprastai įdomių istorinių įvykių, kurie juose dalyvavusius mūsų vyrus pavertė ne tik valstybės gynėjais, bet ir sąmoningais savo nepriklausomos bei laisvos valstybės piliečiais. Skaitau tekstą ir man prieš akis iškyla 30 metų senumo gyvi vaizdai: kaip gynėmės nuo jedinstvininkų, sovietinių karių provokacijų, kaip vykome perimti OMON’o bazės, kaip buvo perimtas niūrusis KGB pastatas, kaip priiminėjome sunkius sprendimus vos su keliais koviniais ginklais siųsti vyrus į kovines operacijas, o jie ne tik vyko, bet tuo net ir didžiavosi. Tai istoriniai įvykiai, autentiškai paliudyti jų dalyvio. Koks istorikas galėtų parašyti įtaigiau ir tiksliau?
Atsargos brigados generolas Česlovas Jezerskas

 


Ernestas Kuckailis
Trispalvio erelio skrydis

Trispalvio erelio skrydis: eskadrono “Erelis-02“ misija Afganistane/ Ernestas Kučkailis. Kaunas: Vox altera, 2021 m. 136 p.Kaunas. Vox altera. 2021, 136 p. (Antrasis leidimas)

Pirmoji atkurtos Lietuvos specialiųjų pajėgų eskadrono „Erelis-02“ misija Afganistane

 

 

 

 

 


Arvydas Pocius
Laisvės karžygiai II

Arvydas Pocius. Laisvės karžygiai II. Lietuvos kariuomenė, 2020 m.Apie lietuvių kilmės karius, tarnavusius Didžiosios Britanijos, Kanados ir Australijos kariuomenėse
Vilnius: Lietuvos kariuomenė, 2020 m.

„XX a. žmoniją sukrėtė du pasauliniai ir daugybė mažesnių karų, karinių konfliktų tarp atskirų valstybių. Šios galių varžybos nusinešė milijonus gyvybių, karo pabėgėliais tapo daugybė žmonių, tarp jų ir nemažai lietuvių, kurie pasklido po visą pasaulį.
Praeitis – mūsų valstybės ir tautos istorija, didvyriškos kovos už laisvę. Istoriškai taip susiklostė, kad mūsų tautiečiai narsiai kovojo ne tik už Lietuvos laisvę, bet ir vilkėdami kitų šalių kariuomenių uniformas, todėl būtų nesąžininga juos palikti istorijos paraštėse. Atverskime praeities kariškių istorijų puslapį apie šiuos mums mažai žinomus tautiečių žygius ir pasiaukojamas kovas.“

Atsisiųsti

 


Ernestas Kuckailis
Dešimt kautynių

Dešimt kautynių / Ernestas Kuckailis. Vox altera, Kaunas. 2020. 160 p.Partizanų mūšiai profesionalaus kario akimis 
Kaunas. Vox altera, 2020 m. 160 psl.
Tai gerokai kitokia knyga apie partizanų kovas, nei esame pratę skaityti. Autorius, pats būdamas karys, profesionalo žvilgsniu, ginkluotės, karybos ir taktikos požiūriu, įvertino ir aprašė dešimt partizanų kautynių su priešu.
Daugeliu atvejų autorius rekonstruoja susirėmimus itin detaliai, iki menkiausių smulkmenų: kaip pulta, trauktasi, kokie veiksmai ir ginklai naudoti, koks buvo jų efektyvumas – kas pasiteisino, o kas nelabai. Kur partizanai pademonstravo išradingumą ir karo meno išmanymą, o kur, deja, nepatyrimą ir klydo, neretai už tai mokėdami aukščiausią kainą.
Bene įspūdingiausi, labiausiai įtraukiantys ir sukrečiantys knygos momentai, kur pasakojimas papildomas archeologinių tyrimų mūšių vietose medžiaga. Nesvarbu, ar tai karštligiškas mūšis atvirame lauke, ar žūtbūtinė gynyba priešų užspeistame bunkeryje.  Autorius asmeniškai dalyvavo metalo ieškikliais kruopščiai šukuojant mūšių vietas. Stebėtina, kiek karybą išmanančiam, į mūšio liudininkų dokumentus ir pasakojimus įsigilinusiam žmogui gali „papasakoti“ žemėje rastos sagos, skeveldros, iššautų šovinių tūtelės, jų kiekis, padėtis, išsibarstymo trajektorijos, gausa ar stygius.
Nuostaba sumažėja prisiminus, kad autorius pats yra profesionalus karys, Lietuvos kariuomenės viršila, snaiperių ir išgyvenimo kursų instruktorius, tad jam „karo šiukšlės“, net jei jos senovinės, pasako kur kas daugiau nei eiliniam tyrinėtojui. Juolab kad bent trijuose knygos epizoduose  minimas mūšių dalyvis – autoriaus senelis Boleslovas Kuckailis-Šapalas, papasakojęs anūkui ne vieną kautynių epizodą.
Knyga turėtų sudominti visus karybos, Lietuvos partizanų kovų tyrinėtojus ir ne tik. Parašyta gyvu, lengvu, dinamišku stiliumi, nevengiant ir nebijant pasidalyti subjektyviais tyrinėjimų įspūdžiais, asmeniniais pastebėjimais ir patirtimi. Tad vakaras su knyga tikrai neprailgs.

 


Artūras Katilius
Lietuvos kariuomenės šaltieji ginklai XX–XXI a.

Lietuvos kariuomenės šaltieji ginklai XX–XXI a.. {Mokslo studija]/A.Katilius. Vilnius: LKA. 2019Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2019 m. 248 p.
Mokslo studija. [Atsakingasis redaktorius ats. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis].

2019-11-13

Atsisiųsti

 

 

 


Ernestas Kuckailis
Partizano žiedas

Partizano žiedas / Ernestas Kuckailis. Kaunas: Vox altera, 2019. 143 p.Kaunas. Vox altera, 2019 m. 143 psl.
Knygoje pasakojama, kaip Adolfas Ramanauskas-Vanagas, lydimas kelių partizanų, nuo plačių Kazlų Rūdos miškų keliauja pas žemaičius į 1949 m. vasarį vykusį Lietuvos partizanų vadų susitikimą, kur buvo paskelbtas svarbiausias partizaninio karo dokumentas – Deklaracija, sujungusi 1918-ųjų Lietuvą su miškuose laisvę vis dar saugančiais laisvės kovotojais.
Knygoje realūs įvykiai interpretuojami pasitelkus istorinę dokumentiką ir archeologinius tyrinėjimus.
Į pasakojimą apie partizanų vadų susitikimą ir susirėmimą su enkavėdistais Užpelkių miške autorius taip pat įterpia kai kuriuos Jėgerių bataliono kūrimosi epizodus, rasdamas gana daug panašumų tarp partizanų ir jėgerių veiklos taktikos.

 

 


Irena Kurtinaitytė
Lietuva, močiutė Uršulė ir aš

Lietuva, močiutė Uršulė ir aš. Irena Kurtinaitytė Aleknavičienė. „Naujasis lankas“, Kaunas, 2018Kaunas. Naujasis lankas, 2018. 493 psl.
Tai buvusios Krašto apsaugos departamento ir Krašto apsaugos ministerijos darbuotojos vyr. ltn. Irenos Teresės Aleknavičienės autentiški atsiminimai apie gimines, artimuosius bei sutiktus žmones. Jų gyvenimai įpinti į XX šimtmečio Lietuvos istoriją, audringus ir tragiškus įvykius: du pasaulinius karus, okupacijas, Gulagą, Sibiro tremtį, partizanų kovas, pasitraukimus į Vakarus, kolaborantų siautėjimus, kovas už laisvę

 

 

 


Artūras A.Skučas
Nepriklausomybės gvardija

Nepriklausomybės gvardija / Artūras A.Skučas. Vilnius: „Mažoji leidykla“, 2018 m. 410 psl.Vilnius: Mažoji leidykla, 2018 m. 410 psl.
Knygoje autorius Artūras A. Skučas, vienas pagrindinių Sąjūdžio steigėjų, LR AT Apsaugos skyriaus įkūrėjas ir vadovas,  rašo, kaip Lietuvos Atgimimo laikais, 1988 metais, steigėsi savanorių judėjimas, neoficialiai pavadintas Nepriklausomybės Gvardija. Tragiškomis 1991 metų Sausio 13-osios dienomis Nepriklausomybės Gvardija (tada jau Apsaugos skyrius) sudarė Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynėjų branduolį.  Vėliau Apsaugos skyrius buvo atsakingas ir už oficialių užsienio svečių, Vertybinių  popierių, Monetų kalyklos, Medininkų tragedijos liudininko Tomo Šerno apsaugą.

 

 

 


Nepataisomasis
Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai II dalis

Nepataisomasis. Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai II dalis / Kaunas : „Naujasis lankas“, 2018. 494 p.Kaunas : Naujasis lankas, 2018. 494 p.
Šioje atsiminimų knygoje nepailstantis kovotojas už tikėjimą ir Lietuvos laisvę, rezistentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas aprašo savo gyvenimo laikotarpį nuo 1965 iki 1988 metų. Tai antroji jo atsiminimų dalis, pasakojanti apie jo tarnystę Bažnyčiai ir Tėvynei dirbant keturiose parapijose – Miroslave, Kudirkos Naumiestyje, Igliaukoje ir Viduklėje, – trečiąjį suėmimą ir kalinimą iki tremties į Vakarus.
Per autoriaus gyvenimo įvykius atsiskleidžia Katalikų Bažnyčios gyvenimo realijos okupuotoje Lietuvoje.

 

 

 


Ernestas Kuckailis
Laiškai iš Varviškės

Laiškai iš Varviškės / Ernestas Kuckailis. Kaunas: Vox altera, 2018. 128 p.Kaunas : Vox altera, 2018. 128 p.
Knygoje per Dzūkijos krašto paprastų kaimo gyventojų aplinką, išgyvenimus ir kasdienybės įvykius pasakojama apie Lietuvos šaulių kovą likviduojant vadinamąją Varviškės „respubliką“ (1920–1923 m.).

Daugiau apie knygą : voxaltera.lt

 

 

 

 


Benediktas Trakimas
Noriu džiaugtis laisve

/ Noriu džiaugtis laisve / Benediktas Trakimas / Vilnius: Kriventa, 2018. 496 p.Vilnius: Kriventa, 2018. 496 p.
Knyga atskleidžia nuožmią Lietuvos pokario partizanų kovą su bolševikais Kaišiadorių, Trakų, Širvintų rajonuose praėjusio amžiaus 5–6 dešimtmečiais. Lietuvos partizaninio judėjimo Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininko Benedikto Trakimo-Genelio prisiminimai įrodo, kad daug Lietuvos patriotų buvo išėję į miškus kovoti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Dauguma jų žuvo nelygioje kovoje, kiti kalėjo lageryje, kurio žiaurumai taip pat aprašyti  šioje knygoje.

 

 

 

 


Arvydas Pocius
Nematomuose apkasuose : kaip mes atkūrėme Lietuvos kariuomenę

Arvydas Pocius. Nematomuose apkasuose : kaip mes atkūrėme Lietuvos kariuomenę / Vilnius : Versus aureus, 2017Vilnius : Versus aureus, 2017. 340 p.
„Ši knyga skirta visiems Lietuvos žmonėms, ypač aktyviems Atgimimo laikotarpio įvykių dalyviams ir 1990–1991 m. Lietuvos Laisvės gynėjams, kurie sunkiu Lietuvai metu savanoriškai atliko savo pareigą – gynė Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę.
Tikiuosi, kad ji bus naudinga Lietuvos jaunimui, būsimiems kariams, svarstantiems galimybę stoti į Lietuvos karo akademiją ir rinktis garbingą Tėvynės gynėjo – karininko profesiją.
Knygoje daug dėmesio skiriama pamąstymams apie Pareigos jausmą, Tėvynę ir karininko Garbę. Čia rasite įdomių su tarnyba susijusių pasakojimų ir netikėtų istorijų. Visą savo tarnybos Lietuvos kariuomenėje laikotarpį turėjau tikslą nuolat mokytis, stengiausi tobulėti ir būti pavyzdžiu pavaldiniams. Iš savo kolegų, Vakarų valstybių karininkų, su kuriais bendravau būdamas SKAT, KASP, Rytų karinės apygardos, Lauko (Sausumos) pajėgų, Lietuvos kariuomenės vadu, tarnaudamas NATO strateginėje Transformacijos vadavietėje, išmokau ir supratau, kad pats geriausias vadovavimo kariams principas – pačiam būti geru pavyzdžiu.”
(pratarmė)
Daugiau apie knygą: žurnalo „Karys“ vyr. redaktorius Darius Varanavičius kalbina jos autorių – Lietuvos Respublikos ambasadorių Rumunijoje dim. gen. ltn. A. Pocių
žurnale „Savanoris“ 2017 m. Nr. 6-10
„15min.lt“ 2017-11-20: Knygos apžvalga. A.Pociaus „Nematomuose apkasuose“ – generolo debiutas
„lzinios.lt“ 2017-11-23: Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas: „Kas kitas, jei ne mes“

 


Nepataisomasis
Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės
atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską II dalis
sudarytojai Donatas Stakišaitis, Lina Šulcienė

Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės: atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską / sudarytojai Donatas Stakišaitis, Lina Šulcienė. Kaunas: Naujasis lankas, 2017. D.2.Kaunas : Naujasis lankas, 2017 . D. 2. 460 p.
Antroji atsiminimų apie vieną ryškiausių Lietuvos asmenybių – partizaną, triskart politinį kalinį, dvidešimt dvejus metus kalėjusį už Lietuvos valstybės nepriklausomybės ir katalikų laisvės gynimą, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narį, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų kapelioną, pulkininką, monsinjorą Alfonsą Svarinską. Autoriai atskleidžia jo gyvenimą, jo nepalaužiamą kovos dvasią, ištikimybę Tautos ir Bažnyčios idealams.

 

 

 

 


Ernestas Kuckailis
Tylūs žingsniai per samanas

Tylūs žingsniai per samanas / Ernestas Kuckailis. Kaunas: Vox altera, 2016. 144 p.Kaunas : Vox altera, 2016. 144 p.
Knygoje, remiantis realiais įvykiais, perteikiama Lietuvos partizanų kasdienybė, aprašomi susirėmimai su okupantais, Merkinės miestelio šturmas 1945 m.
Pasak autoriaus, jis nesiekė tiksliai atkurti įvykių, bet labiau norėjo atskleisti partizaninį karą per žmonių išgyvenimus ir kartais paprastus buitinius dalykus, kario žvilgsniu pažiūrėti į tautos pasipriešinimo kovą.

Daugiau apie knygą : Lietuvos kariuomenės snaiperis knygoje aprašė partizanų kasdienybę (15min.lt)
Apie knygos pristatymą Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekoje
Apie knygos pristatymą Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

 

 


Evgen Dykyj
Hibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims

Hibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims/ Evgen Dykyi. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2016 m.Mokslo studija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2016. 112 p.
Hibridinis karas – terminas, kurį vis dažniau girdime viešojoje erdvėje. Vis dažniau pasigirsta klausimų ar pasvarstymų apie mūsų pasiruošimą tokiam karui. Knygoje pabandyta apibendrinti vis dar tebesitęsiančios Rusijos Federacijos agresijos prieš suverenią Ukrainos valstybę ir pasipriešinimo šiai agresijai patirtį. Autorius išsikėlė ambicingą tikslą išskirti tokio karo pagrindinius dėsningumus ir tendencijas.

Atsisiųsti

Kremliaus nekonvencinį karą galima sustabdyti per pirmąsias valandas, jeigu šalies valdžia ir visuomenė sugebėtų aiškiai parodyti pasauliui, kad įvykiai – Rusijos agresija, o ne vidiniai šalies neramumai. 

Rašant šią metodinę priemonę reikėjo kur kas giliau suvokti ir susisteminti, taip pat ir sau pačiam, įvykius, kuriuose man ir mano kovų draugams teko dalyvauti. Tiek 2014–2015 metų Rusijos ir Ukrainos karo metu, tiek ir anksčiau, pradedant dar tais laikais, kai man teko garbė kartu su ginklo broliais lietuviais 1991 metais ginti Lietuvos nepriklausomybę Vilniaus barikadose
Autorius

Daugiau apie knygą
Knygos pristatymas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje

 


Nepataisomasis
Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės
atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską I dalis
sudarytojai Donatas Stakišaitis, Lina Šulcienė

Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės: atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską / sudarytojai Donatas Stakišaitis, Lina Šulcienė. Kaunas: Naujasis lankas, 2015. D.1.Kaunas : Naujasis lankas, 2015 . D. 1. 473 p.
Pirmoji atsiminimų dalis apie vieną ryškiausių Lietuvos asmenybių – partizaną, politinį kalinį, dvidešimt dvejus metus kalėjusį už Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir katalikų tikėjimo laisvę, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narį, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų kapelioną, Lietuvos kariuomenės vyriausiąjį kapelioną, pulkininką, monsinjorą Alfonsą Svarinską. Autoriai atskleidžia jo gyvenimą nuo vaikystės iki pat tremties į užsienį 1988 metais, jo nepalaužiamą kovos dvasią, ištikimis, ybę Tautos ir  Bažnyčios idealams.

 

 

 

 


Ernestas Kuckailis
Pavasarį paukščiai sugrįžta

Pavasarį paukščiai sugrįžta. / Ernestas Kuckailis. Kaunas: Vox altera, 2015 m. 288 p.

Karinė istorinė apybraiža. Kaunas: Vox Altera, 2015, 288 p.
Remdamasis biografinėmis knygomis bei atsiminimais ir archeologinių tyrinėjimų medžiaga, autoriaus seka vieno vokiečių parašiutininkų dalinio pėdsakais Antrojo pasaulinio karo metais. Lydėdamas pagrindinį veikėją, skaitytojas įtraukiamas į kautynių sūkurius Lenkijoje, Belgijoje, Kretoje, Šiaurės Afrikoje ir Lietuvoje. Pasak autoriaus, mintis rašyti istorinę apybraižą kilo Rumšiškių miške aptikus Antrojo pasaulinio karo metų vokiečių apkasus. „Archeologinių kasinėjimų metu buvo ištirtas vienas apkasas, į kurį pataikė 120 mm minosvaidžio mina. Akyse piešėsi įvairūs vaizdai, o vaizduotę skatino gausybė radinių ir niūrus, drėgnas miškas pelkės pakrašty.”

Apie knygos pristatymą Kaišiadorių muziejuje

 

 

 


Valerijus Šerelis
5.56×100 šovusių į galvą arba auliniais batais pramintų minčių

5.56x100 šovusių į galvą arba auliniais batais pramintų minčių / Valerijus Šerelis. Vilnius: „Vaga”, 2015 m. 120 p.

Sentencijos. Dailininkas-iliustruotojas Ernestas Kuckailis. Vilnius : „Vaga”, 2015 . 120 p.
Valerijus Šerelis – „karys-poetas, karys-bardas, karys-filosofas, karys- kūrėjas. Pasiklausius jo dainų ar pamąstymų supranti, kad karas – tai menas, kur kūrybiškumo stoka gali kainuoti labai daug. Kur situacijos ar tikslo nesuvokimas dažnai yra oponento plano dalis. Galbūt todėl viena mėgiamiausių šios knygutės sentencijų, kurią dažnai cituoju, yra Nr. 88: „Ne todėl, kad reikia, o reikia todėl, kad…“
Karys mūšio lauke improvizuoja.
Neda Malūnavičiūtė

Daugiau apie knygą
Apie knygos pristatymą Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

 

 

 


Artūras Katilius, Vytautas Tininis
Lietuvos kariuomenės karių uniformos, ženklai ir vėliavos 1990–2010 m.

Lietuvos kariuomenės karių uniformos, ženklai ir vėliavos 1990–2010 m. / Artūras Katilius, VytautasTininis. Vilnius, 2014, 391 p. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014,  391 p.
Ši knyga – tai tik pirmas bandymas, pristatant karinės simbolikos ir atributikos temą, atidžiau pažvelgti į visai netolimos atkurtos kariuomenės istorijos pradžią. Joje autoriai pabandė susisteminti, aprašyti ir parodyti 1990–2010 m. dėvėtas ir dabar dėvimas uniformas (jų spalvas, modelius), antpečius ir jų movas, antsiuvus, karių uniforminių kepurių ženklus – kokardas, KAS apdovanojimus, pasižymėjimo, garbės, kvalifikacijos, laipsnio skiriamuosius, tarnybos trukmės, karo mokslo baigimo ir kitus ženklus. Knygoje taip pat trumpai apžvelgiama karinių dalinių vėliavų raida.

Atsisiųsti

 

 


Nepataisomasis
Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai I dalis
„Nepataisomasis“: monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai. I dalis / Vilnius : „Versmė“, 2014. D. 1, 295 p.

Vilnius : „Versmė“, 2014. D. 1, 295 p.
Nepailstantis kovotojas už tikėjimą ir Lietuvos laisvę, disidentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas aprašo savo 40-ies gyvenimo metų laikotarpį nuo vaikystės iki 1965 metų. Tai pirmoji atsiminimų dalis, kurioje pasakojama apie šeimą, mokslus, du rūsčius kalinimo laikotarpius, kunigystės šventimus ir tarnystę pirmosiose parapijose. Per autoriaus gyvenimo patirtis atsiskleidžia laisvos prieškario valstybės ir vėliau okupuotos Lietuvos ir lietuvių gyvenimo realijos.

 

 

 


Laisvės karžygiai

Laisvės karžygiai. Ats. red. Arvydas Pocius. Vilnius : Lietuvos kariuomenė, 2014. 243 p.Apie lietuvių kilmės karius, tarnavusius Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje
Ats. red. Arvydas Pocius. Vilnius : Lietuvos kariuomenė, 2014. 243 p.

„Pasibaigus didingam Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpiui, o vėliau – po trumpo laisvės gurkšnio – vėl praradę nepriklausomą Lietuvos Respubliką, ilgam buvome ištrinti iš pasaulio žemėlapio ir kaip lietuvių tauta buvome pasmerkti išnykti. Tada Lietuvos vyrams
likimas lėmė tarnauti ir guldyti galvas jau nebe savoje kariuomenėje, o užkariautojų. Toks buvo ne tik mūsų tautiečių likimas – deja, visų okupuotų valstybių piliečiams dažniausiai taip atsitinka, kad tenka kariauti ne savo noru ir ne už savo Tėvynę.
Tačiau yra ir kitokia mūsų tautiečių istorijos dalis. Netekę savo Tėvynės, jie atrado ją kitur – emigracijoje. Lietuva jiems liko gimtinė, o juos priglaudusi šalis tapo naująja Tėvyne ne tik jiems, bet ir jų vaikams bei vaikaičiams. Būdami kitų valstybių piliečiai, nemažai mūsų tautiečių stojo į kariuomenę ir su ginklu rankose gynė pasaulio demokratines vertybes. Per įvairius karinius konfliktus daugelis lietuvių narsiai kovėsi kitų šalių kariuomenių gretose, pasižymėjo kaip didvyriai ir buvo apdovanoti aukščiausiais tų šalių apdovanojimais.“

 


Artūras Antanas Skučas
Pėstininko užrašai

Pėstininko užrašai: Dokumentinis romanas / Artūras Antanas Skučas. Vilnius: „Valstybės žinios“, 2012 m. 511 p.

Dokumentinis romanas. Vilnius: „Valstybės žinios“, 2012. 511 p.
Knygoje užfiksuoti asmeniniai išgyvenimai, vertinimai apie vieną įdomiausių ir reikšmingiausių mūsų valstybės laikotarpių – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą ir įtvirtinimą. Apie tai pasakoja asmenys, stovėję šalia tuometinių šalies vadovų – jų padėjėjai, eiliniai Apsaugos skyriaus nariai.
Daug svarbių to meto valstybės momentų atsispindi posėdžių stenogramose ar vaizdo ir garso dokumentuose, tačiau detalės, kaip ir kodėl tai įvyko, kokios užkulisinės priežastys lėmė vienus ar kitus sprendimu, aiškėja tik per asmeninius vertinimus, vidinius išgyvenimus ir pasakojimus. Knygoje atskleidžiama daug epizodų, kurie niekur kitur nebuvo minimi ar detalizuojami.

Likimas lėmė, kad aš iš menininko-architekto tapau pareigūnu, svarbios ir labai atsakingos tarnybos vadovu. Likimas atėjo pas mane ir susiliejo su mano svajonėmis, ir nesvarbu, kas po to nutiko ir kaip blaškė vėjai.
Svarbu tai, kad Lietuvai lemtingais momentais man teko atsidurti pagrindinių įvykių sūkuryje, pavyko įdėti savo indėlį ir atiduoti savo auką Lietuvai. Labai džiaugiuosi, kad tuo labai reikšmingu laiku, atkuriant mūsų Valstybę, kartu su manimi buvo tiek daug pasišventusių žmonių, kuriuos ir noriu dabar įvardyti kaip tų laikų Lietuvos Gvardiją.
Ši knyga yra apie šią Gvardiją – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyrių
 Autorius

Apie knygos pristatymą

 


Ernestas Kuckailis
Trispalvio erelio skrydis

Trispalvio erelio skrydis: eskadrono “Erelis-02“ misija Afganistane, 2002-2003: atsiminimai/ Ernestas Kučkailis. Kaunas: Vox altera, 2012 m. 136 p.

Kaunas. Vox altera. 2012,  136 p.
Ernestas Kuckailis
—vienas iš pirmųjų atkurtos Lietuvos kariuomenės savanorių, tarnauti šaliai atėjusių tuomet, kai niekas nebuvo tikras, kuo viskas pasibaigs, o tikimybė padėti galvą už Lietuvą buvo suvokiama kaip neišvengiamybė.
Ernestas — vienas iš Jėgerių bataliono kūrėjų, pirmojo specialiųjų pajėgų eskadrono „Erelis 02” Afganistane ryšininkas — kulkosvaidininkas, Irako Karo akademijos instruktorius, Žvalgų mokyklos kovinio rengimo instruktorius, Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro snaiperių ir taikliųjų šaulių rengimo ekspertas: karys par excellence, vienas iš dešimties, kariuomenės parinktų pavyzdžiu jaunuoliams, norintiems tapti profesionaliais kariais. Ne staigmena, kad Ernestas tapo pirmuoju kariu, aprašiusiu savo kovinę patirtį pirmojoje knygoje apie pirmąją atkurtos Lietuvos kariuomenės kovinę misiją.

Daugiau apie knygą

 


Irena Kurtinaitytė ir Vidmantas Zavadskis
Sibiro vaikai
Lietuvos vaikų tremtinių atsiminimai

Sibiro Vaikai. Lietuvos vaikų tremtinių atsiminimai. Sudarė Irena Kurtinaitytė Aleknavičienė ir Vidmantas Zavadskis. „Naujasis lankas“ Kaunas 2012Kaunas. Naujasis lankas. 2012, 264 p.
Knygą sudarė Sibiro tremtyje užaugę Irena Kurtinaitytė (Aleknavičienė) ir Vidmantas Zavadskis.
Lietuvos vaikų tremtinių autentiški atsiminimai. Vaikai patekę į sudėtingas sąlygas, badavo, gyveno apskurę, buvo alinami sunkaus fizinio darbo, žeminami. Savo atsiminimuose jie aprašo tremties epizodus, gyvenimo tremtyje buitį, mokymąsi, darbą, tėvų vargus.

Children of Siberia. Memoir of Lithuanian exiles.
Compiled by Irena Kurtinaitytė-Aras and Vidmantas Zavadskis
Kaunas. Naujasis lankas. 2013 , 327 p. 

 

 


Artūras Katilius
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990–1991 m.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990–1991 m.; Istorinė apybraiža, atsiminimai, dokumentai. / Artūras Katilius, ats. red. V. Rakutis, Vilnius, 2001 m. 228 p.

Istorinė apybraiža, atsiminimai, dokumentai. Ats. red. V. Rakutis, Vilnius, 2011. 228 p.
Leidinį parengė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkas, buvęs Mokomojo junginio karys kapitonas Artūras Katilius. Tai knyga iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“, pasakojanti apie 1990–1991 m. įvykius Lietuvoje ir pirmuosius žingsnius kuriant reguliariąją Lietuvos kariuomenę.

Atsisiųsti

 

 

 

 


Albertas Daugirdas
Vilniaus pedagoginio universiteto studentų-savanorių kuopa 1991–1996 m.

Vilniaus pedagoginio universiteto studentų-savanorių kuopa 1991-1996 metais. Dvidešimtmetį minint / Albertas Daugirdas. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2011 m.

Dvidešimtmetį minint. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2011.
Lietuvos karo akademijos Lyderio ugdymo skyriaus viršininko majoro Alberto Daugirdo parengtas istorinis leidinys pasakoja apie autoriaus ir jo draugų, buvusių studentų-savanorių, veiklą 1991 m. sausio–rugpjūčio mėn. saugant Atkuriamąjį Seimą, vėliau ir kitus svarbius valstybės objektus, entuziastingai laisva valia įsijungiant į valstybės gynybą nuo sovietinės agresijos. Tai dokumentinė knyga, kurioje panaudoti autoriaus užrašai, kolegų tekstai, kuopos metraštis, budėjimų ir mokymų žurnalai, fotonuotraukos, tų dienų bendražygių anketos, liudijančios jaunų Lietuvos žmonių ryžtą ginti savo tėvynę.

Atsisiųsti

 

 

 


Vytautas Voveris
Čia mūsų žemė

Vytautas Voveris. Čia mūsų žemė /Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2010 m.Istorinė chrestomatija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija,  2010. 328 p.
Knyga chronologiškai nuo 1914 iki 1920 m. apžvelgia lietuvių tautos ir visuomenės pilietinį-tautinį sąmonėjimą ir Lietuvos valstybės tapsmo raidą I pasaulinio karo ir kovų dėl nepriklausomybės metais. 2004 m. šios knygos rankraštis laimėjo „Lietuvių balso“ (JAV) istorinės prozos konkurso III premiją. Šių istorinių šaltinių chronologiškas rinkinys – puiki pagalbinė priemonė kariūnams, studijuojant socialinius ir politikos mokslus.

Atsisiųsti

 

 

 


Nijolė Janulaitienė,  Gintautas Jakštys
Nuo Sapiegų rezidencijos iki Lietuvos karo akademijos

Nuo Sapiegų rezidencijos iki Lietuvos karo akademijos: Mokslo studija / Nijolė Janulaitienė, Gintautas Jakštys, ats. red. V. Rakutis. Vilnius, 2010 m.Mokslo studija. Ats. red. V. Rakutis. Vilnius, 2010. 116 p.

Leidinys skirtas Lietuvos karo akademijos kariūnams, karininkams ir kariams bei visiems skaitytojams, besidomintiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija, kultūros paveldu ir karininkų rengimo tradicijomis Lietuvoje.
Leidinys apima daugiau kaip 300 metų Lietuvos valstybės raidos laikotarpį, į politinio ir visuomeninio gyvenimo aukštumas iškėlusį didikų Sapiegų giminę, kuri grūmėsi dėl Lietuvos laisvės ir jos suklestėjimo ginklu ir kultūra, patirdama ir šlovę ir pralaimėjimo kartėlį.

 

 

 

Valerijus Šerelis
Mūzoms ir jų kareiviams

Valerijus Šerelis Mūzoms ir jų kareiviams / eilėraščiai / Vilnius: „Doros pasaulis”, 2008. 81 p.eilėraščiai, iliustravo Ernestas Kuckailis Vilnius: „Doros pasaulis”, 2008. 81 p.

Tai pirmasis kareivio, daug ką mačiusio ne visai šaltuose kraštuose – Afganistane ir Irake – eilėraščių rinkinukas. Jame lengvu humoru, subtiliomis užuominomis, o kartais ir kandžia ironija ar sarkazmu ciniškai, arba atvirkščiai – romantiškai, beveik nuolat su šypsena žaidžiama žodžiais…

Apie knygos pristatymą

 

 

 

 


Gintautas Surgailis
Valstybės sienos apsauga 1990-1994 metais

Valstybės sienos apsauga 1990-1994 metais. Monografija /Gintautas Surgailis. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008Monografija. Atsakingasis redaktorius ats. plk. ltn. Virginijus Česnulevičius. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008. 246 psl.

Apie Lietuvos valstybės sienos apsaugą nuo 1990 m.

Atsisiųsti

 

 

 


Vytautas Voveris
Trečioji savanorių karta

Vytautas Voveris. Trečioji savanorių karta / Vilnius. 2006Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2006, 163 p.

Knygoje apžvelgiama Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP), oficialiai įkurtų  1991 m. sausio 17 d. kaip Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT), istorija.

Šioje svetainėje publikuojamos knygos ištraukos

 

 


Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymai 1990–1991 

Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymai 1990–1991. Dokumentų rinkinys. Parengė G. Surgailis. Vilnius, 2003 m.

Dokumentų rinkinys. Parengė G. Surgailis. Vilnius, 2003. 222 p.

 
 
 
 
 
 
Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *