Pasirengimas pasipriešinimui

Vytautas Bulvičius. Karinis valstybės rengimas

Pirmą kartą ši knyga išleista 1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto karinio valstybės rengimo lektorius gen. št. mjr. Vytautas Bulvičius šią knygą parašė pirmiausia studentams, kad turėtų iš ko ruoštis jo dėstomo dalyko egzaminams. Tačiau knyga skirta ne vien tik studentų poreikiams patenkinti, bet ir plačiosios Lietuvos visuomenės kariškajam mentalitetui formuoti.
Nepaisant laiko ir technologijų pokyčių, knygoje išsakytos mintys ir idėjos išlieka aktualios ir šiandieninėje geopolitinėje situacijoje.
(Krašto apsaugos ministerija 2019 m.)

 


Vytautas Mankevičius, Albertas Daugirdas. Pilietinis pasipriešinimas

(„Mažoji Evelina“ 2002 m. )

 

 

 

 


• Kaip pasirengti galimiems kariniams konfliktams ir kaip elgtis, jei prasidėjo karas (šaulių Š.Jasiukevičiaus ir A.Daugirdo patarimai) 2015 m.


Majoras H. von Dach. Visuotinis pasipriešinimas

Partizaninio karo įvadas kiekvienam

 

 

 

 


Ką turime žinoti apie pasipriešinimą. Aktyvių veiksmų gairės.

Kaip turėtų priešinti piliečiai, atsidūrę agresoriaus okupuotoje teritorijoje. Aptariami galimi potencialaus agresoriaus veikimo būdai, pateikiami argumentai, kokiems potencialaus agresoriaus veiksmams reikia būti pasiruošus. Skaitytojai čia taip pat galės susipažinti su dalyvavimo šalies ginkluotoje gynyboje principais renkantis tiesioginę ginkluotą kovą, o taip pat ir kitais pasipriešinimo būdais, kai kovojama ne tiesiogiai ginklu, kt. Daug dėmesio knygelėje skirta išgyvenimo temai.(Krašto apsaugos ministerija 2018 m.)

Atsisiųsti


Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmai

Ką daryti ir ko patartina vengti susidarius ekstremaliosioms situacijoms ar karo metu
(Krašto apsaugos ministerija 2020 m.)

Atsisiųsti

 

 


Pilietinio pasipriešinimo abėcėlė (Patarimai kaip kovoti be ginklų)

Šios knygelės tikslas – supažindinti su pilietinio (neginkluoto) pasipriešinimo tikslais, strategijomis, taktika
(Krašto apsaugos ministerija 2020 m.)

Atsisiųsti

 

 


Albertas Daugirdas. Išgyvenimo atmintinė

Leidinys suteiks žinių ir įgūdžių (jei skaitytojas treniruosis praktiškai), kaip ekstremalioje situacijoje taikos ar bet kokios krizės metu efektyviai panaudoti standartines, žmogaus pagamintas priemones, kurias galima įsigyti, pasiruošti iš anksto arba tiesiog rasti savo aplinkoje. Išmokus tai padaryti, vėliau galima mokytis panaudoti gamtos teikiamas galimybes.
(Krašto apsaugos ministerija 2020 m.)

Atsisiųsti

 


Ričardas Savukynas. Kaip nugalėti propagandą. Trumpa mąstymo klaidų apžvalga

Leidinyje analizuojamos 12 pagrindinių mąstymo klaidų, pateikiami pavyzdžiai ir klaidų taisymo būdai.
(Krašto apsaugos ministerija 2020 m.)

Atsisiųsti

 

 


• Šioje svetainėje galima rasti ir daugiau informacijos IŠGYVENIMO tema.

• Taip pat skaitykite, klausykite ir žiūrėkite informaciją apie PILIETINĘ GYNYBĄ šioje svetainėje

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *