Kontaktai

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos
Vilniaus apskrities skyrius (LKKSS VAS)

LKKSS VAS buveinės adresas:
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė
Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius

LKKSS VAS sąskaitos rekvizitai:
Juridinio asmens pavadinimas (gavėjas): Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius Registracijos kodas: 193086496 Bankas: Swedbank Sąskaitos numeris: LT867300010002448049 Paskirtis: (paskirtį būtina nurodyti).

LKKSS VAS valdyba:
pirmininkas Linas Ladiga, tel. +370 687 04286, el. paštas: lkkss.vas.info@gmail.com,
pirmininko pavaduotojas Audrius Vareikis, tel. +370 675 77757, el. paštas: avareikis@gmail.com,
sekretorius Kazimieras Luneckas, tel. +370 632 00009, el. paštas:kluneckas@gmail.com,
iždininkas
Regimantas Paulionis, tel.: +370 660 01010, el. paštas: regimantas.paulionis@gmail.com,
narys, atsakingas už informacinę sklaidą, Mindaugas Abaravičius, tel.:+370 698 80166, el. paštas: mabaravicius@gmail.com

LKKSS VAS Revizijos komisija:
pirmininkas Vytautas Gečiauskas, tel. +370 687 86026, el. paštas: vytautogec@gmail.com

LKKSS VAS Garbės teismas:
pirmininkas Rimas Litvinas, tel.: +370 659 62870, el. paštas: vilkaslr1@gmail.comLietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga (LKKSS)

LKKSS buveinės adresas:
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė
Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius

LKKSS sąskaitos rekvizitai:
Juridinio asmens pavadinimas (gavėjas): Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga Registracijos kodas: 291696950
Bankas: AB SEB bankas Sąskaitos numeris: LT797044090102017309


LKKSS valdyba:
pirmininkas Linas Ladiga, tel. +370 687 04286, el. paštas: lkkss.vas.info@gmail.com (LKKSS VAS vaaldybos pirmininkas),

pirmininko pavaduotojas Algirdas Petrusevičius, tel. +370 655 68458 (LKKSS Kauno skyrius),
iždininkas  Gintautas Šniras, tel. +370 686 500800, el. paštas: xfaktas@gmail.com (LKKSS VAS),
Aušra Jurevičiūtė, tel. +370 620 76572, el. paštas: ausra.jureviciute@kam.lt (LKKSS Kauno skyriaus pirmininkė),
Marytė Kazlauskienė, tel. +3708 699 59522, el. paštas marekazlauskiene@gmail.com (LKKSS Utenos apskrities skyriaus valdybos pirmininkė),
Linas Mažonas
, tel. +370 672 34241, el. paštas linas.mazonas@gmail.com (LKKSS Kauno skyrius),
Vytautas Račkauskas, tel.: +370 686 18036, el. paštas: vytautas.dr@gmail.com (LKKSS VAS),

Edgaras Rašimas, tel. +370 682 14958, el. paštas: e.rachimas@gmail.com (LKKSS Vinco Kudirkos Marijampolės skyriaus pirmininkas),
Saulius Stelmokas
, tel. +370 686 72063, el. paštas: sauliusste@gmail.com (LKKSS VAS),

Albertas Šmatavičius, tel. +370 680 45093, el. paštas: bertas888@gmail.com (LKKSS karaliaus Mindaugo Panevėžio apskrities skyriaus pirmininkas),
Gediminas Trakimas
, +370 687 39705, el. paštas: gedmistra@yahoo.com (LKKSS VAS) ,

Kęstutis Trakimas, tel. +370 607 16890, el. paštas: kotktr@gmail.com (LKKSS Klaipėdos apskrities skyriaus valdybos pirmininkas).

LKKSS Revizijos komisija:
pirmininkas Vidmantas Mažeika, tel. +370 604 16600, el. paštas: Mazeika.Vidmantas@gmail.com

LKKSS Etikos komisija:
pirmininkas Ričardas Zaranka, tel. +37067008769, el paštas: ricardaszulu@gmail.com Informaciją internetinei svetainei prašome teikti el. pašto adresu LKKSS.VAS.info@gmail.com