Kostas Rėza
1928 – 2015

Gimė 1928 m. balandžio 1 d. Utenos raj., Vyžuonų miestelyje. 1946 – 1948 m. partizanavo Utenos rajone, 1949 m. kovo mėn. ištremtas į Krasnojarsko kr.

1963 m. baigė Maskvos Baumano vardo institutą, įgijo neakivaizdinį aukštąjį inžinerijos išsilavinimą, automatikos, telemechanikos ir ryšių specialybę.  Ilgus metus dirbo Lietuvos  energetikos sistemoje, užėmė įvairias pareigas susijusias su energetika.
1990-1992 m. buvo valstybės kontrolės kontrolierius, 1992 m. buvo LR Seimo visuomeninės komisijos energetiniais klausimais narys.

Pripažintas ginkluoto pasipriešinimo dalyviu, 1999 m. išduotas kario savanorio pažymėjimas.
Nuo 2000 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus skyriaus narys Visuomeninių organizacijų būryje, 2000 m. buvo išrinktas į skyriaus valdybą ir du metus vykdė valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas.

Mirė 2015 m. rugpjūčio 15 d. Vilniuje. Palaidotas Kairėnų kapinėse.

Apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.)