Antanas Girčys
1932 –2006

gimė 1932 metais Marciūniškių kaime. Dusetų vls. Zarasų aps.
Išsilavinimas pradinis, darbininkas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys, Karaliaus Mindaugo Vilniaus rinktinės šaulys.
1991 m. sausio 11 d. Aukščiausioje Taryboje prisiekė Lietuvos Respublikai. 1991 m. sausio – balandžio mėn. Parlamento rūmų gynėjas.

Nuo 1995 m. gegužės Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus aktyvus narys Šaulių būryje – būrio sekretorius, LKKSS VAS vėliavos uniformuotos grupės dalyvis viešuose renginiuose.

Mirė 2006 m., palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1997 m.)