Pulkininkas leitenantas Gediminas Jurčiukonis
1945 – 2015

Gimė 1945 m. kovo 24 d.

Nepriklausomos Lietuvos pirmosios Vilniaus miesto tarybos deputatas, Parlamento gynybos štabo narys ir pirmasis Krašto apsaugos departamento Vilniaus apskrities  komendantas.
1991 m. sausio 11 d. Aukščiausioje Taryboje prisiekė   Lietuvos Respublikai.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) vienas atkūrėjų, Nuo 1995 m. LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus narys. 1998 m. buvo išrinktas į VAS valdybą, du metus vykdė valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas.

Mirė 2015 m. gruodžio 17 d. Palaidotas Vilniaus Saulės kapinėse.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.)