Majoras Romualdas Katinas
1945 – 2002

Gimė 1945 m. rugpjūčio 17 d. Tytuvėnuose Kelmės raj.
Baigęs geležinkelių institutą ir aukštąją geležinkelių karo mokyklą Leningrade nuo 1976 m. tarnavo sovietinėje armijoje geležinkelių daliniuose, 1986 m. išėjo į atsargą, dirbo vyriausioje valstybinio draudimo valdyboje.
Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje.
Nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. –krašto apsaugoje, prisidėjo kuriant Pasienio apsaugos tarnybą. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausioje Taryboje prisiekė Lietuvos Respublikai, vadovavo AT gynybos būriui. 1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas majoro laipsnis.
Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos (SKAT) Vilniaus rinktinės įkūrėjas.  SKAT Vilniaus rinktinės (dabar – KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-oji rinktinė) vadas nuo 1991-03-01 iki 1994-06-07.

Nuo 1994 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narys  KASP 8 rinktinės būryje.

Mirė 2002 m. balandžio 12 d. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Apdovanotas Sausio 13 – osios atminimo medaliu (1992 m.),  Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu.