Pulkininkas leitenantas Zigmas Polinauskas
1949–2018

2018-01-12 Po Laisvės gynėjų susitikimo. M.Abaravičiaus nuotr.Gimė 1949 m. spalio 12 d.

Tarnybą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje Z. Polinauskas pradėjo 1991 m. birželį Krašto apsaugos departamento (toliau – KAD) Mokomojo junginio fizinio paruošimo viršininku. Nedelsdamas jis įsteigė parašiutinio ir stendinio šaudymo būrelius prie KAD Mokomojo junginio ir jau 1991 m. vasarą organizavo pirmuosius atkurtos Lietuvos kariuomenės karių šuolius parašiutu.
Nuo 1991 m. gruodžio karininkas ėjo Lauko kariuomenės brigados Kovinio parengimo skyriaus viršininko pareigas, 1992 m. pradžioje tapo šios brigados Kovinio ir desantinio parengimo skyriaus viršininku. Nuo 1993 m. kovo 1 d. ėjo Lauko kariuomenės 1-osios motodesantinės brigados „Geležinis Vilkas“ Specialaus paruošimo tarnybos, o nuo 1994 m. gegužės – parašiutinio paruošimo skyriaus viršininko pareigas. 1998 m. vasarį Z. Polinauskas tapo tuometinės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ štabo S-3 skyriaus parašiutinio parengimo, o 1999 m. gegužę – S-3 Planavimo skyriaus vyr. specialistu. Tarnybos pabaigoje, 2000 m. vasario–spalio mėn. vadovavo Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Parašiutinio rengimo centrui.

Nuo 1994 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narys Geležinio vilko būryje.

Mirė 2018 m. balandžio 15 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype.

Už nuopelnus Lietuvos aviacijai buvo įvertintas valstybiniu apdovanojimu – Dariaus ir Girėno medaliu, už nuopelnus Lietuvos kariuomenei – Kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu, Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu, brigados „Geležinis Vilkas“ garbės ženklu bei vardiniu ginklu.