Bronius Poškus
1928 – 2015

Gimė 1928 m. kovo 28 d. Strielčiškių kaimeVarėnos raj.
1948 m. gegužės 22 d.  su šeima ištremtas į Krasnojarsko kr. (Mina. Partizanskojes r.). Tėvas Juozas (1895-1957) mirė tremtyje, motina Elena (g.1908 m.), seserys Adelė Birutė Tolvaišienė (g. 1930, tremtyje ištekėjo už Juozo Tolvaišos), Joana Palmyra Kandzerkienė (g. 1935 m.), Ona Žalalienė (g. 1938 m.) ir Bronius 1958 m. grįžo į Lietuvą.
Dirbo Vilniaus raj. melioracijos statybos valdyboje (vėliau – melioracijos statybos montavimo valdyba) vairuotoju.

1991 m. sausio 11 d. Aukščiausioje Taryboje prisiekė Lietuvos Respublikai. 1991 m. sausio mėn. Parlamento rūmų gynėjas.

Nuo 1995 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narys  Šaulių būryje.

Mirė 2015-11-08 Salininkuose Vilniaus m.