Dim. pulkininkas leitenantas Klemensas Radzevičius
1932 – 2005

Gimė  1932 m. rugsėjo 27 d. Šiukščių kaime Zarasų raj.
1955 m. baigė Riazanės karo mokyklą įgydamas specialųjį vidurinį karinį išsilavinimą. Sovietinėje kariuomenėje ištarnavo 26 metus.

1990 m. birželio 1 d. priimtas į tarnybą Krašto apsaugos departamente.
1991 m. sausio 11 d. priešinosi Krašto apsaugos departamento pastatą užimantiems okupantams ir buvo sumuštas.  1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas majoro laipsnis. 1993 – 1994 m. dirbo SKAT štabe. 1994 m. rugsėjo 30 d. išleistas į dimisiją, suteiktas dimisijos pulkininko leitenanto laipsnis.

Nuo 1994 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KAM būryje.

Mirė 2005 m., palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos ženklu (1993 m.).