Kapitonas Algimantas Saulius
1954 – 2012

Gimė 1954 m. liepos 30 d. Klaipėdoje. Baigė Klaipėdos K. Donelaičio vidurinę mokyklą, 1977 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą, dirbo inžinieriumi Vilniaus statybos treste, „Audėjo“ fabrike.
Krašto apsaugoje nuo 1990 m., tarnavo Pasienio apsaugos tarnybos Šalčininkų užkardos Tabariškių posto viršininku. Nuo 1991 m. sausio 8 d. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos gynyboje, sausio 11 d. visa užkarda buvo perkelta saugoti Vyriausybės rūmų (dabar ten Užsienio reikalų ministerija). Lietuvos valstybei prisiekė 1991 01 11. Po sausio įvykių tęsė tarnybą VSAT štabe, Vilniaus rajono užkardoje, 1992 m. suteiktas leitenanto laipsnis. 1994 m. VSAT perdavus Vidaus reikalų ministerijai, pasiliko kariuomenėje, tarnavo Vilniaus savanorių rinktinės štabo prievolės skyriuje, Geležinio Vilko brigadoje logistikos karininku.
2000 m. išėjo į atsargą, dirbo Lauko pajėgų štabe civiliu tarnautoju, inžinieriumi statybose, Vilniaus apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje parengties užtikrinimo specialistu.
Aktyviai dalyvavo visuomeninių organizacijų – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (Vilniaus apskrities skyriaus narys nuo 1994 m.), Kariuomenės rezervo karių asociacijos – veikloje.
Mirė 2012 m. spalio 15 d. Vilniuje

Apdovanotas Sausio 13-osios ir Savanorio kūrėjo medaliais.