2017-07-21 A. A. Kęstučio Malašausko palydėjimas į paskutinę kelionę

2017-07-20 17 val. Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios šarvojimo salėje Nr. 2 velionio savanorio kūrėjo, pasieniečio Kęstučio Jono Malašausko pagerbti atėjo virš 20 LKKSS VAS narių, iš jų 10 – su juodais kostiumais ir juodomis beretėmis su kokarda. 17:10 val. šešių vyrų grupė (juodi kostiumai ir juodos beretės) įnešė į šarvojimo salę išskleistą Lietuvos valstybinę vėliavą –paskutinę dovaną nuo Vilniaus apskrities skyriaus savanorių kūrėjų – ją priešais karstą iškilmingai sulankstė ir padėjo kojūgalyje. Prieš velionį ant paaukštinimo buvo padėta pagalvėlė su velionio valstybiniais ir kariniais bei kitais tarnybos metu gautais apdovanojimais. Paskui vėliavą buvo įneštas ir padėtas vainikas su juosta nuo LKKSS VAS. Prie savanorių kūrėjų būrio prisijungė ir padėjo gėlių krepšelį Atsargos karininkų sąjungos (AKS) atstovai. 17.30 – 18.25 Garbės sargyba ėjo LKKSS VAS ir AKS nariai. Kadangi su juodais kostiumais apsirengusių žmonių buvo nedaug, o kai kurių ir amžius jau solidus – Sargyboje stovėta po 2 žmones ir keistasi kas 5 min. 18.30  val. prasidėjo Šv. Mišios už velionį.
2017-07-21 LKKSS VAS nariai Garbės sargybą ėjo nuo 14:00 val. iki 14:45 val.
Laidotuvėse dalyvavo 16 LKKSS narių. Kapinėse LKKS VAS narys vyr. ltn. V.Račkauskas velionio sūnui Gintui įteikė Valstybės vėliavą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių vardu.

LKKSS VAS valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems LKKSS nariams pagerbusiems velionį šarvojimo salėje ar palydėjusiems į kapines. Ypatingą padėką reiškiame nuo LKKSS VAS laidotuves kuravusiam ir kapines aptvarkiusiam dr. vyr. ltn. Vytautui Račkauskui

1 komentaras
Vytautas Račkauskas

Ačiū labai visiems Lietuvos kariuomenės kūrėjams prisidėjusiems palaidojant mūsų bendražygį. Taip pat įžvelgiu, dalyvavęs aktyviai minėtose laidotuvėse, tam tikras grėsmes: ne visi LKKSS VAS nariai suvokia, kad šis sklypas taip pat mūsų savanorių kūrėjų „vizitinė kortelė”, padėta viešumon pastačius centrinį paminklą ir atlikus pirmąjį užlaidojimą, todėl jis turi būti nuolat ir bent minimaliai prižiūrėta. Antra, į tvarkingą, garbingą Savanorių kūrėjų laidojimo sklypą nori atgulti visi, net ne skyriaus nariai, nei LKKSS nario mokesčiu prisidėję prie organizacijis gyvavimo, nei parama centriniui paminklui – tai pavadintina vienu rusišku žodžiu „nachaliavai”. Tai turi būti užkardyta griežtai – pirmumas laidotis skirtas LKKSS VAS NARIAMS jau išreiškusiems tokį norą, nes pagal pageidavusiųjų norą ir buvo formuojamas sklypo dydis. Gerbkim bendražygių indėlį, darbą, rūpestį ir lėšas – laidokim tik savo skyriaus savanorius kūrėjus… sklypas neužima atskiro kvartalo, o yra tik kvartalo 4-5 dalis. Pabaigai, visiems linkiu ilgiausių metų ir neskubėti Liepynės kapinėsna, nebent bendražygiui ant kapo uždegti žvakelę ir jį prisiminti…

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *