056

2018-01-01 Katedros aikštėje. L.Ladigos nuotr.