Atkuriamasis LKKSS suvažiavimas 1993-01-23: 1 Dienotvarkė ir eiga

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →

Atkuriamojo LKKSS suvažiavimo organizacinis komitetas parengė suvažiavimo dienotvarkę (projektą) ir numatė galimą suvažiavimo eigą 


LIETUVOS  KARIUOMENĖS  KŪRĖJŲ  SAVANORIŲ SĄJUNGOS
ATKURIAMOJO  SUVAŽIAVIMO

1993 m. sausio 23 d.
Vilnius

D I E N O T V A R K Ė

11.00 – 11.00 Dalyvių registravimas
I Dalis
11.00 Suvažiavimo atidarymas. Darbinių komisijų sudarymas
13.00 – 13.15 Pertrauka
13.15 Sąjungos Įstatų svarstymas
15.00 Pietūs
II   Dalis
16.00 Sąjungos Įstatų priėmimas
16.30 Centro valdybos, Vyriausiojo garbės teismo, Revizijos komisijos rinkimai
19.00 – 20.00 Vakarienė
20.00 Suvažiavimo uždarymas

———————————————————————————–

SUVAŽIAVIMO  EIGA

11.00 – 11.15 Suvažiavimo pradžia. Svečių pristatymas
11.15 – 11.30 Darbo komisijų sudarymas ir tvirtinimas
11.30 – 11.40 Reglamento tvirtinimas
11.40 – 12.00 Pranešimas
12.00 – 12.40 Svečių sveikinimas
12.40 – 13.00 Pertrauka. (Užsirašymai pasisakymams)
13.00 – 14.00 Pasisakymai, diskusijos
14.00 – 14.30 Sąjungos atkūrimas (balsavimas). Sveikinimai
14.30 – 15.00 Sąrašų į Centro valdybą, Revizijos komisiją, Vyriausią garbės teismą tvirtinimas
15.00 – 16.00 Pietūs
16.00 – 18.00 Įstatų tvirtinimas
18.00 – 19.00 Balsavimai į Centro valdybą, komisijas. Jų rinkimai
19.00 – 20.00 Vakarienė
20.00 – 21.30 Balsavimo rezultatų paskelbimas. Išrinktos Centro valdybos skelbimai. Pareiškimų priėmimas
21.30 Suvažiavimo pabaiga

Organizacinis komitetas


Skaityti PDF formatu

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →