Atkuriamasis LKKSS suvažiavimas 1993-01-23: 4 Svečiai

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →

LIETUVOS KARIUOMENĖS SAVANORIŲ SĄJUNGOS
ATKURIAMASIS SUVAŽIAVIMAS

1993 m. sausio 23 d.
Vilnius

K V I E S T I   S V E Č I A I

Eil.
Nr.
Vardas pavardė Iš kur ir kas Atvykimas
1. Vytautas Landsbergis Garbės savanoris. Seimo deputatas Taip
2. Robertas Grigas Garbės savanoris. Kunigas  
3. Algirdas Patackas Garbės savanoris. Seimo deputatas  
4. Audrius Butkevičius Garbės savanoris. KAM Ministras Taip
5. Zita Sličytė Seimo deputatas Taip
6. A. Malijonis Kaunas  
7. P. Norinkevičius LAKS Kauno skyrius  
8. G. Jankus LŠS Centro valdybos pirmininkas  
9.   Lietuvos Sąjūdžio seimo tarybos pirmininkas  
10.   Sausio 13-osios brolijos pirmininkė  
11. A. Stašiškis Lietuvos politinių kalinių sąjungos pirmininkas  
12. B. Gajauskas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas  
13. J. Krakauskas LAKS valdybos pirmininkas  
14. J. Gečas SKAT štabo virš. KAM Ministro pav. Taip
15. A. Skučas Seimo rūmų apsaugos sk. viršininkas  
16. A. Merkys Vilniaus raj. savivaldybės pirmininkas Taip
17. Č. Jezerskas „Geležinis vilkas“ brigados vadas Taip
18. J. Paužuolis Lietuvos pasienio vadas  
19. A. Dvareckienė Skautų atstovė Taip
20. Mikalauskas    
21. J. Juocevičius SKAT Taip
22. E. Simonaitis savanoris Taip
23. V. Adomonis Šalčininkų rajono komendantas Taip
24. P. Žilinskas Trakų rajono komendantas Taip
25. Leonavičius Tauragės rajono savanoris Taip
26. Kulieša Tauragės rajono savanoris Taip
27. K. Milius Vilniaus miesto deputatas Taip
28. M. Kuojelis Telšių rajono komendantūra Taip
29. P. Ročius Telšių rajono komendantūra Taip
30. V. Micevičius Vilniaus miesto krašto apsaugos tarnyba Taip
31. V. Šapalas Vilniaus miesto tarybos deputatas Taip
32. A. Daujodaitis Vilniaus miesto įgaliotinis Taip
33. A. Seikalis Politinių kalinių ir tremtinių žurnalistas Taip
34. I. Stankovičius Krašto apsaugos ministerija Taip
35. A. Markauskas Aukščiausiosios Tarybos gynėjas Taip
36. J. Rudzinskas Aukščiausios Tarybos gynėjas Taip
37. G. Sandaravičius Aukščiausios Tarybos gynėjas Taip
38. J. Vanagas SKAT štabas Taip
39. V. Slažinskas Klaipėdos šaulių rinktinė Taip
40. A. Meškauskas Krašto apsaugos ministerija Taip
41. P. Šakalinis Aukščiausios tarybos 3 korpuso gynėjas Taip
42. J. Karaliūnas Kauno rinktinė Taip
43. A. Saulius Pasienio apsaugos tarnyba Taip
44. A. Bandza Šalčininkų PU Taip
45. P. Kyguolis Kauno Vytauto didžiojo rinktinė Taip
46. J. Ardžiūnienė Lietuvos metraštis Taip
47. V. Ardžiūnas „Lietuvos Aidas“ redaktoriaus pavaduotojas Taip
48. L. Ritvas SKAT Taip
49. E. Kuraitis SKAT Vilniaus 10 rinktinė Taip
50. V. Mizgaitis KAM 2 tarnyba Taip
51. A. Smetota KAM 2 tarnyba Taip
52. Kazėnas SKAT mokymo centras Taip
53. R. Butautas Sausio 13 brolijos atstovas Taip
54. E. Burokas Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga Taip
55. J. Burokas Rezistentas Taip
56. A. Škikūnas Savanoris Taip
57. V. Povilauskas Savanoris Taip
58. V. Žukauskas Vilniaus šaulių rinktinė Taip
59. S. Kutkas Vilniaus šaulių rinktinė Taip
60. A. Vitkauskas Vilniaus rinktinė Taip
61. S. Šniurevičius Savanoris Taip
62. V. Barila Savanoris Taip
63. Kulakauskas Savanoris Taip
64. A. Svarinskas Savanoris Taip
65. P. Varnas Savanoris Taip
66. V. Balmušas Darbininkų sąjunga Taip
67. B. Balinienė Lietuvos televizija Taip
68. A. Gulbinas SKAT Taip

 


.doc rinkmeną rasite čia: https://kariuomeneskurejai.lt/wp-content/uploads/2015/09/LKKSS-atkuriamasis-suva%C5%BEiavimas.-SVE%C4%8CIAI-1993-01-23.docx

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →