Atkuriamasis LKKSS suvažiavimas 1993-01-23: 6 Deklaracijos ir pareiškimai

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →

LIETUVOS  KARIUOMENĖS  KŪRĖJŲ  SAVANORIŲ SĄJUNGOS
ATKURIAMOJO  SUVAŽIAVIMO

1993 m. sausio 23 d.
Vilnius

D E K L A R A C I J A

 

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos atkuriamasis suvažiavimas iškilmingai  skelbia:    Lietuvos Respublikoje nuo 1993 m. sausio  23 d. atkurta Lietuvos Kariuomenės  Kūrėjų Savanorių Sąjunga.

 

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos Atkuriamasis Suvažiavimas

 


 

LIETUVOS  KARIUOMENĖS  KŪRĖJŲ  SAVANORIŲ SĄJUNGOS
ATKURIAMOJO  SUVAŽIAVIMO

1993 m. sausio 23 d.
Vilnius

N U T A R I M A S

„Dėl Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos atkūrimo“

 

Lietuvos kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos atkuriamasis suvažiavimas nutaria nuo 1993 m. sausio 23 d. atkurti Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungą

 

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos Atkuriamasis Suvažiavimas

 


 

Krašto apsaugos ministrui  A. Butkevičiui

LIETUVOS  KARIUOMENĖS  KŪRĖJŲ  SAVANORIŲ SĄJUNGOS
ATKURIAMOJO  SUVAŽIAVIMO

1993 m. sausio 23 d.
Vilnius

R E Z O L I U C I J A

Dėl Krašto apsaugos struktūrų reorganizavimo

 

Lietuvos kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos atkuriamasis suvažiavimas, remdamas priemones stiprinti Krašto apsaugos sistemą, siūlo kol nebus patvirtinta Lietuvos Kariuomenės karinė doktrina nereorganizuoti esančių struktūrų. Savanoriškajai Krašto apsaugos  tarnybai ir komendantūroms siūlome palikti atskirą valdymą.

 

 

 LIETUVOS  KARIUOMENĖS  KŪRĖJŲ  SAVANORIŲ SĄJUNGOS
ATKURIAMOJO  SUVAŽIAVIMO

1993 m. sausio 23 d.
Vilnius

K R E I P I M A S I S

Į Lietuvos Respublikos piliečius

 

Lietuvos kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos atkuriamasis suvažiavimas kreipiasi į Lietuvos Respublikos piliečius aktyviai dalyvauti prezidento rinkimuose ir paremti nepriklausomą kandidatą į Lietuvos Respublikos prezidento pareigas
STASĮ LOZORAITĮ.

 

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos Atkuriamasis Suvažiavimas

 


.doc rikmeną rasite čia: https://kariuomeneskurejai.lt/wp-content/uploads/2015/10/LKKSS-atkuriamasis-suva%C5%BEiavimas-DEKLARACIJOS-IR-PAREI%C5%A0KIMAI-1993-01-23.docx

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →