← Atgal

—LKKSS VAS 20 metų—

Toliau →

LKKSS Vilniaus apskrities skyriui 20 metų (1): „Pradžių pradžia“ 

2014 m. rugsėjo 2 d. bus 20 metų, kaip gyvuoja Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius (LKKSS VAS). Jį 1994 m. rugsėjo 2 d. įkūrė LKKSS VAS visuotinis steigiamasis suvažiavimas. Ta proga yra užmanymas paskelbti LKKSS VAS internetinėje svetainėje „kariuomeneskurejai.lt“ ciklą straipsnelių, kaip gimė, augo ir plėtojosi Vilniaus apskrities skyrius ir jo veikla.

Kaip sakoma Biblijoje „pirmiausia buvo žodis, o po to tik šviesa…“ („Tebūnie šviesa…“), taip ir atgimti, 1927 m. Kaune įsisteigusiai, o 1940 m. Sovietų okupantų panaikintai Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungai, reikėjo iniciatyvos (po Antrojo pasaulinio karo LKKSS kurį laiką buvo atsikūrusi išeivijoje). Ta 1992 m. gruodžio 18 d. iniciatyva, išreikšta popieriuje (tiksliau kopijoje) netikėtai atsirado mūsų rankose, 2013 m. birželio mėn. perkeliant LKKSS VAS būstinę iš Pilies gatvės namo Nr. 22 į Pamėnkalnio gatvės namą Nr. 13 (Vilniaus įgulos karininkų ramovę)… pasirodo minėto dokumento kopija ramiai rymojo LKKSS VAS valdybos seifo apatiniame skyriuje, kurio raktas „dėl neaiškių priežasčių“ buvo dingęs… Originali dokumento versija, mūsų manymu, yra išvežta 2013 m. vasarą į Kauną su pagrindiniu LKKSS archyvu (arba dingusi, jei iki šiol nėra skelbta).

Kadangi apie tarpukario LKKSS veiklą prirašyta nemažai ir čia didelis dr. Aušros Jurevičiūtės nuopelnas, vis dėlto apie atgimusios LKKSS veiklą (1993-2014 m.) išsamių straipsnių nėra, tik epizodinių įvykių ir veiklų paminėjimai. Norėdami užpildyti šią istorinę spragą ir skelbiame dokumentą-iniciatyvą  rastą seifo „dugne“…


Iniciatyvinės grupės pareiškimas

Vilnius
1992 12 18

Savanoriais atėję į žaliaraiščių būrius, saugoję įvairius valstybinius objektus, kūrę krašto apsaugos struktūras, muitines, sausio mėn. įvykių ir rugpjūčio „pučo“ dienomis gynę Lietuvos valstybę, įvairių gyvenimo aplinkybių verčiami prarado tarpusavio ryšius, todėl iniciatyvinė grupė įsipareigoja apjungti minėtus asmenis ir tuo tikslu atkuria Savanorių Sąjungą. 

(parašas)            A. Burokas
(parašas)            V. Čepulis
(parašas)            A. Dauderys
(parašas)            A. Dauderienė
(parašas)            T. Gintyla
(parašas)            V. Guršnys
(parašas)            J. Juodišius
(parašas)            L. Kuodienė
(parašas)            A. Letenauskas
(parašas)            A. Pocius
(parašas)            R. Sokolovas
(parašas)            A. Šiaulys
(parašas)            G. Trakimas


Pasak Valdo Kibarto, kuris šia tema kalbėjosi su Arvydu Dauderiu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atkūrimo idėja kilo Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos (toliau – SKAT) štabe A. Dauderiui ir Auksei Dauderienei-Treinytei. Kaip pasakojo Arvydas Dauderys, „su Sąjungos atkūrimo idėja abu nuėjome pas Vidą Čepulį, o su juo, jau trise, užsukome pas tuometinį SKAT štabo viršininką Arvydą Pocių. A. Pocius iš karto pritarė Sąjungos atkūrimo idėjai ir netrukus sudarė iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinėje grupėje buvo tik SKAT štabo ir SKAT Vilniaus rinktinės atstovai“.

Kaip matome, 13 žmonių grupė „suėjo ir apsisprendė imtis iniciatyvos“ atkurti LKKSS ir tai „išguldė raštu ant popieriaus“ ir patvirtino savo parašais. Juos, su nuoširdžia šypsena, juokaudamas gerąja prasme, pavadinau… „apaštalais“ – „gerosios žinios“ skleidėjais… Ką gi toliau nuveikė tie „13 apaštalų“?..

Po to, tą pačią dieną, sekė kitas dokumentas – „Kreipimasis“. O ko gi laukti…

Kreipimasis

Vilnius
1992 12 18 

Iniciatyvinė grupė kreipiasi į visus, kurie davė kario priesaiką Lietuvos Respublikai iki 1991 m. rugpjūčio 22 d.

Norintiems dalyvauti Savanorių Sąjungos atkuriamajame darbe prašome kreiptis telefonais darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. 461047; nuo 16 iki 20 val. 417734.

 Iniciatyvinė grupė

Tokia buvo pradžia… toks „buvo pirmasis žodis“…

Šiuo metu LKKSS VAS priklauso septyni Iniciatyvinės grupės nariai: gen. ltn. Arvydas Pocius, dim. mjr. Antanas Burokas, dim. kpt. Auksė Treinytė (Dauderienė), dim. vyr. ltn. Algimantas Letenauskas, dim. ltn. Tomas Juozapas Gintila, ats. psk. Arvydas Dauderys ir mjr. Gediminas Trakimas. Du   asmenys – dim. mjr. Valentinas Guršnys ir ats. vyr. ltn. Raimondas Sokolovas tapo LKKSS nariais, bet jie dėl įvairių priežasčių vėlesniais metais pasitraukė iš Sąjungos veiklos. Jonas Juodišius prieš gerą dešimtmetį mirė. Šaunu girdėti, kaip teigia V. Kibartas, dabartinis LKKSS VAS valdybos sekretorius, kad po ilgokos pertraukos sugrįžti į Sąjungą žada Raimondas Sokolovas. Dar trys iniciatyvinės grupės asmenys – ats. kpt. Vidas Čepulis, ats. ltn. Leonarda Kuodienė ir ats. vyr. ltn. Algirdas Šiaulys iki šių dienų taip ir netapo jų iniciatyva atkurtos Sąjungos nariais.

Garbė visiems pirmeiviams, tiesusiems dabartiniams kariuomenės kūrėjams savanoriams kelią, garbė visiems iniciatyvinės grupės nariams, kurie ir iki šiol, vienoje gretoje, su mumis.

2014-06-09   ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas
LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus narys

P.S. „Atmintis gyva, kai ji užrašyta…“

← Atgal

—LKKSS VAS 20 metų—

Toliau →