2023-04-27. Ekspedicijai pasiruošę. A.Surdoko nuotr.

2023-04-27. Ekspedicijai pasiruošę. A.Surdoko nuotr.

2023-04-27. Ekspedicijai pasiruošę. A.Surdoko nuotr.