Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybes atkurimo dienos, koncertas „Ðaukiu Lietuvà” Vilniaus Katedros aikðtëje.

Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybes atkurimo dienos, koncertas „Šaukiu aš Lietuvą” Vilniaus Katedros aikštėje.