2014-01-25 VAS visuotinio susirinkimo preliminari darbotvarkė