200112_ML_08

2020-01-12 Televizijos bokšto muziejuje. M.Lysenko nuotr. (KASP)