25. MJ vadovybe

Mokomojo junginio vadovybė (1992-05-15). T.Dambrausko nuotr.