26. MJ ir Gelezinio vilko ikurejai

Mokomojo junginio ir Geležinio vilko įkūrėjai