14_AM_007

2019-05-19 Gulbinėnuose. A.Matulo nuotr.