04_ml

2021-12-11 Migūčionių kapinėse. M.Lysenko (KASP) nuotr.