200305_03

2020-03-05 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. A.Čiro nuotr.