Kvietimas paminėti Vasario 16 d. šventę 2016 02 15 17.00 val. Ramovėje