IMG_0299

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės delegacija – Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanororiai – prie Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijos (iš kairės į dešinę): ats. mjr. Jonas Juodka, ats. mjr. Antanas Burokas ir ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas