A.Čiras. Keletas studento Lietuvos savanorio prisiminimų /2020-01-16, 03-18, 2021-01-08