Antanas Dzevočka
1923 – 2014

Dzevočka_AGimė 1923 m. rugpjūčio 7 d. Kybartuose, Vilkaviškio aps.
1941 m., mokydamasis Vilniaus I valstybinėje berniukų gimnazijoje, kartu su kitais gimnazistais spausdino antibolševikinius – antienkavedistinius atsišaukimus ir juos platino tarp gimnazistų ir kareivių. Dalyvavo 1941 m. Birželio sukilime, saugojo Neries hidroelektrinę Turniškėse. 1942 m. žiemą įstojo į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą, davė kario priesaiką.
Sovietinės okupacijos metais įgijo aukštesnįjį išsilavinimą, dirbo muzikos mokytoju, miškininku.

Atstačius Lietuvoje nepriklausomybę buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos, 1941 birželio 22–28 sukilėlių sąjungos nariu.
Nuo 1995 m. sausio 12 iki 2009 m. vasario 9 d. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Visuomeninių organizacijų būryje.

Mirė 2014 m. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.