Jaun. puskarininkis Jurgis Gobis
(1905 – 1941)

Jurgis Gobis<br /> 1905 – 1941

Gimė 1905 m. birželio 10 d. Sankt Peterburge. 1918 m. baigęs 3 gimnazijos klases su tėvais atvyko Lietuvą. Gyvendamas Tauragėje privačiai mokėsi lietuvių kalbos. 1922 m. pradėjo dirbti telegrafistu Pažerūnų geležinkelio stotyje, 1924 m. kovą perkeltas į Klaipėdos geležinkelio stotį, liepą – į Šiaulius. 1925 m. įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą (LŠS).
Nuo 1926 m. gegužės 3 d. iki 1927 m. gruodžio 1 d. atliko karo tarnybą Technikos pulke Kaune. Tarnybą baigė turėdamas jaun. puskarininkio laipsnį.
Dirbo telegrafistu Šiaulių geležinkelio stotyje. 1931 m. liepą paskirtas Akmenės geležinkelio stoties viršininko padėjėju. 1934 m. išlaikė egzaminus geležinkelio stoties viršininko padėjėjo pareigoms eiti. Nuo 1935 m. dirbo Tauragėje, nuo 1937 m. – Panevėžyje. 1939 m. spalio 28 d. Lietuvai atgavus Vilnių paskirtas Pavilnio geležinkelio stoties viršininku. 1940 m. lapkritį paskirtas Vilniaus geležinkelio stoties viršininko padėjėju.
1940 m. kovą įsitraukė V.Bulvičiaus vadovaujamą antisovietinio pasipriešinimo organizaciją – Vilniaus Lietuvių aktyvistų frontą (LAF).

1941 m. birželio 3 d. suimtas, kalintas Vilniuje, nuo rugpjūčio 23 d. – Gorkio kalėjime. 1941 m. lapkričio 28 d. Maskvos karinės apygardos Karo tribunolo nuteistas mirti. 1941 m. gruodžio 17 d. sušaudytas Gorkio kalėjime.

Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1997 m., po mirties), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.).

pagal „1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje“ / J.Jankauskas. Vilnius LGGRTC, 2010 (315-318 p.)